Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1238

KOHTE MEDEDEELINGEN.

Marinebegrootingen Buitenland.

Italië.

In 't budget voor 1913/14 komen de volgende posten voor:

a. Gewone uitgaven.

Algemeene uitgaven . 2.251.505 Lire. Verplegings-uitgaven. 10.682.500 Handelsmarine . . . 27.647.111.32 „ Kustverlichting, enz. . 1.610.100 „ Oorlogsmarine . . . 181.726.400

223.917.611.32 „ Giroposten . . 2.790.339.85 „ Totaal . . 226.707.951.17 Lr.

b. Buitengewone uitgaven.

Algemeene uitgaven . . 196.500 Lire. Kustverlichting, enz.. . 400.000 „ Oorlogsmarine . . . . 29.432.560 „ Totaal . . 30.028.560 „ Totaal gewone en buitengewone uitgaven 256.736.511.17 Lire.

Vereenigde Staten.

De begrooting voor 1913 bedraagt 123.151.538.76 dollars. De voornaamste posten zijn: Traktementen 37.280.971.25 doll. Geschut 6.550.000.00 doll.' Brandstoffen 4 mill., Voeding erjz. 8.542.328 doll. Herstellingen en aanbouw 8.479.144. Stoomwezen, machines 6.256.000. (Mariniers 7.425.978.78). Uitbreiding Marine (toegestaan) 9.908.705.00. Uitbr. Marine (nieuw progr.) 7.557.700.00. Uitbr. Marine torpedobooten 921.647.

„Yourn. R. U. S. Inst." Jan. '13. M.V.

Zweden.

Het totale staatsbudget bedraagt 257.217.200.00 kr. waarvan het marinebudget 27.821.000.00 kr. en 't oorlogsbudget 55.121.400.00 kr. bedraagt; d. i. respectievelijk 10.8% en 21.4%.

Het gewone marinebudget bedraagt 21.984.693.00 kr., het buitengewone 5.836.307.00 kr.; hieronder is begrepen voor de handelsmarine gewone 3.631.452.00 en voor buitengewone uitgaven 587.000.00 kr.

Literatuur-opgave.

„Etat für die Verwaltung der Kaiserlichen Marine auf das „Rechnungsjahr 1913". „Mitt." II, 13. (M.V.)

„Le Budget de la Marine a la Chambre." „Yacht", 22 Febr. '13. (M.V.)

Sluiten