Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte mededeelingen.

12B1

was dat het vaartuig een afstand van meer dan 120 Meter moest doorloopen. voordat het het water bereikte.

De „Ascaro"'is 64 M. lang, 6 M. breed en heeft een waterverplaatsing van 380 ton, 6000 P.K en een snelheid van 28 5 mijl. De bewapening bestaat uit 2 kns. v. 7.6 cM., 4 kns. v. 4.7 cM. en 3 torpedo-lanceerinrichtingen.

In Frankrijk heeft men voor den bouw van een slagschip 36 maanden noodig, in Oostenrijk 30, in Italië echter gemiddeld 42 (voor de „Dante" 42, „L. da Vinei" 41, „G. Cesaie 42, Cavour" 44). Oostenrijk, dat het eerste program voor den aanbouw van groote slagschepen belangrijk later begonnen is dan Italië, heeft het eerste schip van dat type 4 maanden vroeger dan Italië aan het eskader kunnen toevoegen.

Noorwegen.

De Noorsche regeering heeft bij Armstrong, New-Castle één van de 2 kleine kustverdedigers van het program 1913 besteld. Het schip krijgt een deplacement van 3400 ton, dus kleiner dan de 4 laatste kustverdedigers. De bewapening zal bestaan uit 2 kns. v. 9".4, 4 kns. v. 6", een aantal kleine kns. en 2 torpedo-lanceerinrichtingen van 18". De machines worden vervaardigd bij Howthorn. Snelheid 16'.5. Het gordelpantser krijgt slechts een dikte van 71//-

De aan te bouwen pantserschepen zullen een waterverplaatsing hebben van 45-00 ton. Bewapening: 2 kns. v. 28 cM., 4 kns. v. 15 cM. en 4-6 kns. v. 10 cM.

Oostenrijk-Hongarije.

Voor de Oostenrijksche marine is bij Blohm en Voss te Hamburg een drijvend dok besteld met een hef kracht van 40000 ton.

Rusland.

Het schijnt, dat de torpedokruiser „Nowik", een schip van 1280 ton en gebouwd op de werf te Putilof in de verste verte bij de proeftochten niet voldaan heeft, waardoor men het vermoeden koestert, dat de Russische industrie nog met m staat is een schip te bouwen naar het project van de „Nowik (rf4 mijl).

Het slagschip „Catherine II" is den 1« September v J. op stapel gezet op de werf te Nicolaïeff. Dit schip dat m l»ib gereed moet zijn, is identiek aan de „Irnperatnce: Manai , waarvan den 30- November 1911 de k ei werd ^1^ °p .3e werf Iwanoff, en aan de „Alexander III", ^f^fL^^ei zelfde firma. Het zijn schepen van het .Gangu* -type met iets minder vaart en 900 ton kleiner, 22500 ton in plaats van 23400 en 21 mijl in plaats van 23, doch eveneens bewapend met 12 kns. v. 30.8 cM. in 4 axiale triple torens, en 20 kns.

Sluiten