Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte mededeelingen.

1253

Vereenigde Staten.

In Washington worden proeven genomen met scheeps» modellen met gegolfde huid, om na te gaan of deze vorm geschikt zal zijn voor oorlogsschepen.

De groote torpedoboot „Alwyn" is den 23en November v. j. te Philadelphia te water gelaten. Deplacement 1150 ton. lengte 91.4 M., breedte 9.4 M., diepgang 2.8 M. Bewapening 5 kns. aut. van 10.2 cM. L. 50, 2 mitrailleurs en 3 lanceermrichtingen van 45 cM., max. snelheid 30 mijl. Kolen en vloeibare brandstof.

Het gordelpantser van het slagschip „Pennsylvania" krijgt een dikte van 330 mM., terwijl bij de torenpantsering die afmeting 457 mM. zal bedragen.

Gemengd.

Onzinkbare schepen. Onder den titel „An unsinkable Titanic" heeft de redacteur van de „Scientific American", Mr. j. Bernard, een boek uitgegeven. Veel wat vroeger door den bouwmeester Brunel van de Great Eastern werd noodig geacht, wordt weder aanbevolen.

De resultaten, waartoe de heer j. Bernard komt, worden hieronder opgegeven, waarbij de „Titanic" als aanwijzer dient. De dubbele bodem moet doorloopen tot en waterdicht bevestigd zijn op het middendek; deze binnenhuid moet loopen van schot n°. 1 in den boeg tot n°. 14, het tweede van achter; het onderste dek moet volkomen waterdicht zijn van voorsteven tot roersteven; het moet zoodanig versterkt zijn, dat het bestand is tegen den opwaartschen druk die bij normalen diepgang op het vlak van het schip staat; alle openingen in dit dek, als luiken en trapgaten en ketelruimten moeten besloten zijn in waterdichte kokers, welke loopen tot het shelterdek. Iri deze kokers geene deuren om toegang te geven tot de tusschenliggende dekken;

het tweede schot van voren en het tweede vanaf den achtersteven op te trekken tot het shelterdek; alle overige een dek hooger dan salondek D;

de laadruimen in de compartimenten 3 en 4, onder het middendek moeten door een langsschot in tweeën gedeeld worden: de luiken weder te sluiten in waterdichte kokers, zonder eenige opening loopende tot het shelterdek, waar zij door waterdichte luiken gesloten zullen worden;

de machinekamer ook door een langscheepsch schot m twee afdeelingen te verdeelen. („Zee".)

Oorlogsschepen, in 1912 te water gelaten. Torpedobooten en onderzeebooten niet meegerekend zijn in het jaar 1912 de volgende schepen van stapel geloopen:

Duitschland: 2 slagschepen, 1 groote kruiser en 2 kleine

Sluiten