Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aankondigingen.

1279

Boekwerk No. 233. Lichtenlijst van Nederlandsen Oost- en West-Indië. 1913. Prijs ƒ 0.25.

Verkrijgbaar bij de Gebrs. Van Cleef, Spui 28a, s-Gravenhage.

Door deze uitgave vervalt de vorige.

Ned. krt. No. 65. Java-Zee en aangrenzende vaarwaters. Blad I. 1:100.000.

's-Gravenhage, December 1900, groote correctiën 1913. Prijs ƒ 1.40.

Door deze uitgave vervalt de vorige.

Door het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel is uitgegeven: Zeemansgidsen voor de kleine vaart. Deel I. De toegangen tot de Oostzee, met bijlage. Prijs ƒ 1.-.

Ned. krt. No. 85. Reeden op de Noordkust van Java. Blad V, met plans: 1 Vaarwater nabij Onrust, 1: 25.000. 2. Reede Batavia en haven van Tandjoeng Priok. 1 :25.000.

's-Gravenhage, Januari 1913. Prijs ƒ 0.75.

Door deze uitgave vervalt: Schetskrt. No. 68, plan d.

Ned. krt. No. 18. Oostkust Sumatra. Monden der Langkatrivier. 1:40.000.

's-Gravenhage, Februari 1918. Prijs ƒ0.30.

Verkrijgbaar bij de Gebrs. Van Cleef, Spui 28a, 's-Gravenhage.

Door deze uitgave vervalt de vorige en plan a van Schetskaart No. 63.

Ned. krt. No. 112. Eilanden en vaarwaters beO. Java. Oostblad. 1:1.000.000. 's-Gravenhage, Februari 1918. Prijs ƒ1.20. Door deze uitgave vervalt de vorige.

Ned. krt. No. 211. West-Indië. Plannen en ankerplaatsen op Aruba, Bonaire en Klein-Curacao, met plans: 1. Westkust Aruba. Oranjestad tot Noordpunt. 1 : 30.000; 2. Westkust Aruba. Paardenbaai. 1:10.000; 3. Klein-Curacao. 1:30.000; 4. Westkust Bonaire. Reede Kralendijk. 1 : 50.000.

's-Gravenhage, Maart 1903. Groote correctiën 1913. Prijs ƒ0.60.

Door deze uitgave vervalt de vorige.

Erratum.

B.a.Z. No. 51/478-1913 regel 1 v. o. staat: blz. 23; moet zijn: No. 23.

Sluiten