Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEDEDEELINGEN VANWEGE HET DEPARTEMENT VAN MARINE.

1281

Rangen: Namen: Van: Op: Met:

Luit. t. z. 2e kl. Res. R. W. Braun. . R. Claeszen . . ) van hunne 16 Febr.

Buitengew. adelb. Res. T. Luidinga Atjeh ) plaats, onthev. 1 „

Adelborst le kl. Res. G. J. de Jonge. - Schorpioen. . . 15 „

Luit. t. z. 2e kl. Res. J. de Koning. — R. Claeszen . . 1 Mrt.

Adelborst le kl. Res. G. A. Schoe-

huizen R. Claeszen . . Schorpioen . . „

Kapt.-luit. t. z. R. van Leent . . . weg. ongeschikth. v/d. verdere

waarn. v/d. milit. dienst tengevolge v. lichaamsgebreken eervol ontslag verleend onder toekenning van pensioen . 16 Jan. Off.v.adm.2ekl. A. J. Teljer .... Wachts. W/o. non-actief ... 1 Febr.

id. 2e „ S. N. v. d. Berg. . non-actief . . . Wachts. W/o. „ le luit. d. mar. G. van Loenen . . . met verlof . . Mar. Kaz. A/d. 8 „ Adelborst le kl. M. A. van Kervel. . bevorderd tot luit. t. z. 2e kl. 15 Jan. Luit. t. z. le kl. P. C. Coops .... tijdel. D. v. M. Dept. v. Mar. 1 Febr. id. B. P. Westerveld . Dept. v. Marine in act. te 's-Gravenhage „

Off.-mach. 2e kl. H. Steensma. . . . non-actief . . . Hydra „

id. H. van der Linde . Hydra in act. te R/d. „

Luit. t. z. 2e kl. D. van Nijmegen

Schonegevel . . . non-act. . in act. te Vlissingen 27 Jan. id. le „ M. W. Schaly ... op verz. eerv. ontsl. verleend . 23 „ id. W. F. v. Erp Taalman Kip bevord. tot kapt.-luit. ter zee . „

id. 2e „ L. M. Gregory ... id. „ luit. ter zee le kl. „ id. W. E. Wolterbeek

Muller id. „ id. „

Luit. t. z. 2e kl. Res. A. Bremer. . . - Atjeh 1 Febr.

_ , lo. met verlof. 11 Jan.

Off. v. gez. le kl. W. A. de Looze. . Oost-Indië. . . 2o. non-actief . 22 Febr.

Luit. t. z. le kl. G. R. J. Haentjes lo. met verlof. 12 Jan.

Dekker id. 2o. non-actief . 23 Febr.

lo. met verlof. 18 Jan. id. 2e , F. A. Gastmann . id. 2o_ non.actief . i Mrt.

_ _ , ., lo. met verlof. 18 Jan.

id. G. E. le Rutte. . . id. 2o.W/s. W/o. 1 Mrt.

„ „ „. , •-, lo. met verlof. 18 Jan.

id. G. E. Biekart ... id. 2o> non.actief . i Mrt.

„ , , o, j o u ™ ut. w/~ 1 o. non-actief . 1 Febr.

Off.v.gez.2ekl. S. v. d. Schouw. . Wachts. W/o. 2o.p.p.g.n.O.-I. 8 Mrt.

Luit. t. z. le kl. L. A. C. Steffelaar. op verz. eervol ontsl. verleend. 31 Jan. id. 2e ,, W. J. Janssens . . bevorderd tot luit. ter zee le kl. „ ^ . _ .. lo. met verlof. 18 _ Off.-mach. 2e kl. A. Risseeuw . . . . Oost-Indië. . . 2o_ Dir- w/o..

(N.-Brabant) 1 Mrt. id W A. Swart. . . . Directie W/o. Direct. W/o.

(N.-Brabant) (P. Hein) „

Sluiten