Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR HET DIENSTJAAR 1912. - BERAADSLAGING.

87

die voor ons zeer belangrijk is, uitsluitend door schepen moet geschieden en dat deze er bij een overrompeling terstond heen moeten, dan mag men toch vragen wat er van die verdediging terecht zal komen, als men met schepen komt, die een baggermachine vooruit moeten zenden om het eerste vuur van den vijand op te vangen. Men mag dan toch wel deugdelijk gepantserde baggermachines laten maken en ze bemannen met menschen die over een groote mate van doodsverachting beschikken. Ik heb altijd begrepen dat de reden van bestaan van onze kleine pantserschepen voor kustdefensie voornamelijk was, dat zij in staat zouden zijn om door een uitval op het juiste oogenblik de torpedovloot gelegenheid te geven om uit te loopen of binnen te vallen en daarbij door de eerste linie van blokkeerende kleine snelle schepen des vijands heen te komen en verder dat zij de Vlieree moesten verdedigen en ook daar het uitloopen van de torpedovloot mogelijk maken. Daarvoor echter is dit schip, dat slechts door het Schulpengat ten allen tijde uit en in kan varen en dat zich daarbij niet kan inschieten op een vijand die er voor mocht liggen, omdat het daartoe 35° moet draaien, niet geschikt. Hoe kan de Minister het dan volkomen geschikt achten voor de Nederlandsche kustdefensie? En nu heb ik nog niet eens vermeld het geval dat het schip in actie beschadigd wordt en in het Nieuwediep niet kan dokken.

Maar stel nu eens, dat het onderzoek heeft uitgemaakt dat wij voor Indië een artillerievloot van groote schepen, die voldoende is, kunnen hebben. Dan zal men natuurlijk verstandig doen een fonds te stichten om ze zoo spoedig mogelijk te gelijk te bouwen, en zoodoende een homogeen eskader te krijgen. Ik meen dus te mogen aannemen, dat dat gebeuren zal. Ik neem aan dat men haast zal maken met dat onderzoek, zoodat het in een goed jaar afloopt.

In de laatste 10 jaren is de Indische begrooting met 9 a 10 millioen per jaar gestegen. Is er reden om aan te nemen dat dit zoo zal blijven?

Dat kan onderzocht worden.

Als dit accres blijvend is te verwachten kan Indië, dat thans volgens den Minister van Koloniën 11 millioen voor zijn vloot betaalt, gedurende de eerstvolgende jaren best 20 °/

o va n

het accres of 2 millioen elk jaar meer voor de vloot besteden dan thans. Dat is over 10 jaar reeds 20 millioen meer per jaar. Op die basis kan men dan een fonds stichten, dat in de latere jaren sterk wordt afgelost.

Dan krijgen wij hier de vier „Regentessen", de „Zeven Provinciën" en de „Heemskerck", dat zijn al 6 schepen, terwijl wij voor de kustverdediging er slechts 4 noodig hebben. Wij hebben ook nog de 7 kruisers voor opleiding- of vormschepen en vlagvertoon. Waarvoor moeten wij dan dat zevende schip hebben? Het is totaal overbodige luxe, en daarenboven, zooals ik boven aantoonde, een schip dat voor dat doel maar half bruikbaar is.

Sluiten