Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

304

instelling van een fonds tee verbetering van de

Staat betreffende de inkomsten en uitgaven van het Fonds.

„ ,. Blijft van het in

TaarliiWhA Noodig voor rente kolom 2 genoemde

annuïteit ten hsfe ■ k, %n Va^ de bedrag beschikbaar Benoodigd voor de Mitsdien door de Totaal aan het

Jaar. 4° hoofdstuk mu.1",^ 7 VT' de verbetering yXterin°der schatkist voor einde van elk jaai

Vadner t?egrootn7g U tSS tö l^f^ aan door de ~ist

& s- (emoe vorigejaar). ging (na 1916 voor & & het tonds. voorgeschoten.

aflossing).

-i 2 | 3 i . 6 6_ 7

Ï9U f 600 000 f ~"i-nn ^ f 1 5°°000 ^ 900000 / 900 °°0

1914 „ 600 000 f oloOO „ 068 500 „ 3 080 000 , 2 511500 3 411500

1915 , 600 000 , 119 402 „ 480 598 3 080 000 " 2 599 402 " 6 0 0 902

1916 „ 600 000 „ 210 381 „ 389 619. \ 3190 000 "„ 2 800 381 "„ 8 811 283

1917 „ 600 000 „ 308 392 , 291 608 ' i _ 8filQfi7fi

1918 „ 600 000 „ 298 186 „ 301814 - __ " o 9T7 «i?

1919 „ 600 000 „ 287 623 „ 312 377 - _ " ™ 40!

1920 „ 600 000 „ 276 689 „ 323 311 - _ " l *oo T70

1921 „ 600 000 „ 265 373 „ 334 627 _ _ " l\fj, Ut

1922 , 600 000 „ 253 662 „ 346 838 - _ " «SlSS

1923 „ 600 000 „ 241 542 „ 358 458 - _ " JSJSS

1924 „ 600 000 „ 228 994 „ 371 006 - _ " »?7l ?ÏÏ

1925 , 600 000 „ 216 009 „ 383 991 _ _ " t lil itt

1926 „ 600 000 „ 202 569 „ 397 431 - " ™ S

1927 „ 600 000 „ 188 660 , 411 340 " lanRaJ> L928 .., 600 000 „ 174 261 „ 425 739 - _ " A^oA L929 „ 600 000 „ 159 362 „ 440 638 _ _ " lu93 '.930 „ 600 000 „ 143 941 „ 456 059 _ _ " tJi^l 931 „ 600 000 „ 127 977 „ 472 023 - _ " t ?oJ .932 „ 600 000 „ 111 456 „ 488 543 - " % lat J .933 „ 600 000 „ 94 356 „ 505 644 - _ " aiïSS .934 , 600 000 , 76 660 , 523 340 _ __ " ïJÏÏSfl .935 „ 600 000 „ 58 341 541 659 - _ ' } To? ®o? .936 „ 600 000 „ 39 385 „ 560 615 - _ " IfAÜ 937 „ 584 486 19 764 „ 564 722 _ " _

f 14 984 486 f 4 134 486 ~ f 10 850 000 | 710 850 000 1^^17283

Sluiten