Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEMORIE VAN TOELICHTING.

338

waartegenover eene lagere raming van:

Art. 2. Jaarwedden van den secretaris-generaal en verdere ambtenaren ■ f 2^20

Art. 9. Bezoldiging en toelagen van de amtenaren bij 's Rijks werven 2315

Art. 12. Bezoldiging van het personeel bij de inspectie enz. van 's Rijks zee-instrumenten 160

Art. 13. Onderhoud enz. van het

verificatiegebonw . 725

f 6 020. -

Blijft meer . . . f 18 517.986 Ilde Onderafdeeling. Het totaal dezer onderafdeeling bedraagt f 7 657 610, tegen f 7 676 785 bij de onderafdeeling der begrooting voor 1912 toegestaan.

Het verschil, voor elk artikel in den toelichtenden staat nader verklaard, is een gevolg van lagere raming van:

Art. 15. Aanschaffing van materialen . . . f 1 850.-

Art. 17. Aanschaffing, wijziging, onderhoud en herstelling van geschut, projectielen, enz . . 314 879.-

Art. 19. Aanschaffing en herstelling van voortstuwingsmiddelen 469 500. —

Art. 22. Bezoldiging, toelagen van mindere geëmployeerden en werklieden 188 800.—

Art. 28. Kosten in verband met de defensie 100. —

Totaal minder . . . f 975 129.-

waartegenover hoogere raming van:

Art. 16. Aanbouw bij particulieren / 421 107.-

Art. 18. Aanschaffing, wijziging, onderhoud en herstelling van torpedo's, lanceerinrichtingen enz. . . 123 202.-

Art. 20. Aanschaffing van steenkolen 199 500.-

Art. 21. Kosten buitenslands. . 47 200.—

Art. 25. Aanbouw, aanschaffing of aankoop van gebouwen enz. . . 159 945. -

Art. 26. Onderhoud en herstelling van gebouwen enz 5 000, -

Totaal meer - f 955 954.-

Blijft totaal minder . - f 19 175.-

Sluiten