Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

852

MARINEBEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 1913.

III. Willemsoord. {Scheepsbouw). Art. 15, III, bl. Pantserschepen. Drie pantserschepen zullen het geheele jaar in dienst zijn: Hr. Ms. pantserschip „Koningin Regentes" zal vóór het vertrek naar Oost-Indië te Willemsoord vertoeven.

Torpedobooten en Torpedobootjagers. Bij de raming is gerekend op de aanwezigheid van 4 torpedobootjagers, die, na beproevingbestemd zijn voor den dienst in Oost-Indië.

Onderzeebooten. Drie dezer vaartuigen zullen in dienst zijn; in één daarvan zal een nieuwe Dieselmotor geplaatst worden!

Mijnenleggers. Gedurende een vol jaar zal een groote mijnenlegger in dienst zijn.

IV. Wilemsoord Uitrusting). Art. 15, V, &i. Pantserbooten. De raming is verhoogd, aangezien een der pantserbooten langer in dienst zal zijn, dan voor 1912 in het voornemen ligt.

Art. 15, V, c\ 2. Voor de monitors en riviervaartuigen zijn geen bedragen uitgetrokken, aangezien het in het voornemen ligt deze schepen alleen te conserveeren tot het tijdstip van verkoop. Het geringe hiervoor noodige bedrag is begrepen onder art. 22, XI, c-2. Zie de Memorie van Toelichting.

Art. 18. Aanmaak, aanschaffing, wijziging, onderhoud en herstelling van torpedo's en lanceer inrichting en, alles met toebehooren; gereedschappen, waarlooze deelen en materialen, schietkatoen en andere ontploffingsmiddelen, te betalen royalty wegens aanmaak van verspermijnen hier te lande, kosten van vervoer, beproeving, begeleiding, bewaring en keuring. Onder de aangevraagde som is begrepen:

1°. voor aanschaffing van het torpedomaterieel ten behoeve van: de 4 torpedobootjagers 1911 (tweede termijn):

op onderdeel a f 7 200

f 440

f 7 640

de 4 torpedobooten 1912 (tweede termijn):

op onderdeel a f 124 820

e 5 500

f 8 040

f 138 360

de 8 torpedobooten 1913 (eerste termijn):

op onderdeel a f 44 000

c 101200

d 56 800

e 13 920

f . 14 080

f 230 000

Sluiten