Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGEN.

365

De inrichtingen voor het plaatsen van draadlooze telegraphie werden aangebracht op Hr. Ms. torpedobooten „G9" en _„G10", zoodat thans alle booten van het „G"-type ingericht zijn tot het onmiddellijk plaatsen van toestellen D. T.

De aanbouw van het stoomloodsvaartuig n°. 10, waarvan 29 Juni 1911 de kiel was gelegd, werd voortgezet, het schip den 9den November 1911 te water gelaten en na aftimmering en goedgeslaagde proeftochten den lsten Mei 1912 aan het loodswezen overgegeven. ™„„ur

In het begin van het jaar 1912 werd een aanvang gemaakt met den bouw van stoomloodsvaartuig n°. 11.

Een stel ebdeuren voor de keersluis te Willemsoord werd aangemaakt. , ,

In het onderhoud der in dienst zijnde en der reserveschepen werd voorzien. De inventarissen der op de werf en bij particulieren in aanbouw zijnde schepen en vaartuigen werden gereed gemaakt.

's Rijks werf te Willemsoord.

Hr. Ms. torpedojagers „Wolf" en „Fret" beëindigden de noodig geachte proefnemingen en vertrokken den 15den Augustus 1911 naar Oost-Indië, ten einde na aankomst aldaar te worden toegevoegd aan het Nederlandsch eskader.

Hr Ms. pantserdekschip „Zeeland" kwam den llden November 1911 uit Amsterdam in de directie, werd verder voor de reis gereed gemaakt en vertrok 11 December d. a. v. naar West-Indië.

Het pantserschip „Piet Hein" bleef in dienst opgelegd, evenals het pantserdekschip „Noordbrabant", waaraan met de uitvoering van de noodige herstellingen aan schip en voortstuwingswerktuigen een begin werd gemaakt.

Hr. Ms. zeilkorvet „Nautilus" werd ingericht tot logementschip voor de opleiding van matrozen en jongens te Willemsoord, en den 30sten Maart 1912 ter vervanging van Hr. Ms. „Sommelsdijk" en „Pollux" in dienst gesteld.

Hr. Ms. instructieschip „Havik" werd 2 October 1911 buiten

Hr Ms. kanonneerboot „Hefring" werd 13 December 1911 buiten dienst gesteld tot het ondergaan van eenige voorzieningen en kwam 30 Maart 1912 weder in dienst. ^ .f

Hr. Ms. opnemingsvaartuigen „Hydrograaf" en „Geep werden respectievelijk den 3den en 16den October buiten dienst gesteld, eerstgenoemd vaartuig kwam den 2den April 1912 weder in dienst. s„

Hr. Ms. torpedobooten „Gs", „Gs", „GB , „G^" en ,,G8 werden 28 Maart 1912 in dienst gesteld.

Hr. Ms. „Neptunus" werd 26 October 1911 in dienst opgelegd, de vereischte voorzieningen daaraan uitgevoerd en 20 Februari d. a. v, weder in vollen dienst gesteld.

Aan de in dienst en in reserve zijnde schepen werden overigens de noodig gebleken voorzieningen uitgevoerd.

Sluiten