Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

376

MAEtNEBEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 191ö.

Feitelijke Sterkte benoodigd sterkte op

Rangen en Qualiteiten. ? ff |2, g-S| ||| g^J j ^

S I > fï S (£ ° ^Ji

Zeemilicien-hulpmachinist 37 36 35 11 11

Adspirant-machinist 5° 51 °°

Leerling-machinist M.R 5 1

Opper-stokers 5 5 5 1 1

Stoker-majoor 33 3' 3° 7 7

Sergeant-stoker 47 56 65 33 3

M.R 13 IO 8

Korporaal-stoker der iste klasse .... 3° 34 4o 4«

M.R. 3 3 3 ' '7 I»

der 2de klasse .... 241 244 240 94 5 7 10°

» » 3de » .... 19 22 28 12 12

Stoker-olieman 175 161 160 51 2 53

» m r 17 10 10 1 1

Stoker iste klasse ". '. '. 48i 1 547 54o 194 17 211

» iste » M.R 25 23 25 13 13

» 2de » (hulpstoker) 244 197 l89 T1 3 17 92

» 2de » M.R 2 2 2 6 b

Zeemilicien-stoker 219 240 267 135 1 136

Zeemilicien-stoker-torpedodienst .... 99 106 114 34 34

Adjudant-onderofficier der mariniers ... 4 4 3

Sergeant-majoor '6 '5 '5 5 5

Sergeant 109 112 112 4 5 11 20

Korporaal 171 167 168 11 18 7 36

Mariniers der iste klasse ) 520 516 525 1

» 2de » [ 526 5 1 5 55o ;• 183 i&8 70 421

» 3de » ) 388 3io 305 )

Sergeant-tamboer 1 i 1

Sergeant-hoornblazer . . 1 1 1 .

Korporaal-tamboer 3 3 3 1

Tamboer der iste klasse ) 32 29 30 1

» 2de » > 17 14 15 \ 7 5 '2

» 3de » ) '5 12 15 1

Sergeant- of korporaal-pijper \ 1 ' 1 1

Pijper der iste klasse ) 8 9 10 ) ,

>> » 2de » 8 8 10 4 2 6

» 3de » ) 17 9 13 J

Adjudant-onderofficier-schrijver 2 2 2

Sergeant-majoor-schrijver 2 2 2

Sergeant-schrijver 3

Meester geweermaker 3 2 2

» kleermaker 1 1 1 1 1

Totaal . . . 11078 10946 111641 3302 489 1263 5054

Benoodigd aantal kanonniers voor oorlogstijd: 597.

Aanwezig aantal kanonniers op 1 Januari 1912; 484. (waaronder 90 met oud brevet), benevens 69 sergeant-

, ... Overzicht hoe het op 1 Januari 1912 aanwezige personeel over de vloot en

in oorlogstnd. maritieme inrichtingen verdeeld is.

^ fl j c > t> u-é Buitenlandsche dienst. j- Oost-Indië.

^ S ° mo >5 8 . <l .2 8 0

1 12 12

51

iii 3 i

7 24 31 533 3 2 3 12

2 38 49 , 87 6 10 7 6 3 1 17 6

3 59 88 147 1 2 2 3 5 10 74 1 19 19

5 in 103 214 4 37 39 32 23 21 12 8 48 20

1 13 4 17 2222 14

3 56 60 116 5 17 24 20 17 12 6 26 34

1 1

11 222 94 316 21 70 97 76 59 41 11 48 97 27

1 14 14

5 97 176 273 6 52 7 32 26 6 52 10 6

6 6

27 163 163

7 4i 4i

1 3

5 5 1 4 10

1 21 12 33 3 3 2 1 25 69 5 4

2 38 34 72 2 12 2 7 13 32 2 71 14 12

21 442 383 j^sj 26 95 69 79 81 171 140 420 186 74

1 1

11 3 «

1 13 24 | 371 52 4 5 97896

[ - 1 161

6 9^15^ 3 2 2 516

221 . 1

221 1

22 2 1 1 1

376 5430 3474 8904 305 909 826 688 590 809 1149 1098 1411 805 38

konstabels, in het bezit van het brevet van kanonnier der iste klasse.

bijlagen.

377

Sluiten