Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEMORIE VAN ANTWOORD.

Bil

niet uit het oog worden verloren, dat de cijfers van Januari en Juli, wat de oudere schepelingen betreft, niet voor eene zuivere' vergelijking vatbaar zijn; onder hen, die op 1 Januari nog in dienst zijn, bevinden zich verscheidenen, die, voor ontslag wegens diensteindiging of wegens ongeschiktverklaring in aanmerking komende, de vergunning hebben verkregen om te blijven doordienen tot Maart.

Stokers.

Sterkte.

1 Jan. 1 Jan. 1 Juli 1 Jan. 1 Juli

1910. 1911. 1911. 1912. 1912.

Opperstokers ....... 5 5 ^5 5 5

Stokers-majoor 33 33 82 31 31

Sergeant-stokers 42 47 51 56 61

Korporaal-stokers der 1ste kl. . 45 36 42 34 26

Korporaal-stokers der 2de kl. . 232 241 244 244 271

Korporaal-stokers der 3de kl. . 13 19 22 21 24

Stokers-olieman 127 175 164 169 149

Stokers der 1ste klasse ... 463 481 523 547 561

Stokers der 2de klasse ... 315 241 213 193 166

1320 1278 1296 1300 1294

Aanneming.

1908 200

1909 •■ 78

1910 80

1911 75

1912 (tot 1 November) .... 55

Verloop.

1908 • 100

1909 , 89

1910 119

1911 54

1912 (tot 1 November) .... 66

Het tekort in de hoogere rangen, is, ofschoon afnemeude, nog niet aangevuld. In verband met de toename van het aantal korporaal-stokers der 2de klasse behoeft geen vrees te worden gekoesterd dat bovenbedoeld tekort niet langzamerhand zal •worden opgeheven.

De aanneming dekt het verloop niet geheel; ook bij de stokers is de aanneming in 1912 minder gunstig geweest dan in de voorafgaande jaren.

Sluiten