Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

540

MARINEBEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 1913.

kosten van herstelling. Het verschil in kosten voor gelijksoortige verbeteringen of herstellingen is inderdaad zeer groot. Zoodat op deze herstellingen een voordeel wordt behaald, dat wel opweegt tegen de meerdere kosten bij aanbouw van sommige

schepen. ^ SOmmige schepen, want volgens deskundigen mag bijv. de totale bouwsom, besteed aan het laatst afgewerkte schip De Zeven Provinciën", bijzonder laag worden genoemd.

Het financieele argument zal hier wel niet het voornaamste zijn Sterker wegen de technische bezwaren. De werf en haar inrichting zijn verouderd; de hellingen zijn geheel onvoldoende, de toegangswegen naar zee zijn te nauw.

Mijnheer de Voorzitter! Een leek zal zich wel wachten te trachten den weg te wijzen hoe technische bezwaren overwonnen moeten worden. Maar onze voorvaderen met hun gebrekkige hulpmiddelen hebben voor heeter vuren gestaan. Als er een wil is, is er ook een weg. En in dit verband druk ik vooral op het woord weg. Want de grootste moeilijkheid ligt hier beslist in den weg, den weg naar zee.

De bezwaren van personeelen aard vinden ernstigen steun in de omstandigheden des tijds met haar moeilijke sociale verhoudingen. Niemand mag het ontkennen, de toestanden zijn moeilijk. Niet slechts worden gezag en vertrouwen ondermijnd, de twee onmisbare voorwaarden om iets groots tot stand te brengen; maar bovendien wint de noodlottige overtuiging veld, dat vergaderen en redevoeren beter leiden tot maatschappelijken vooruitgang dan werken en studeeren. En eenigszins mismoedig roept men uit: „geen groote schepen, want wij hebben geen scheepsvolk, gewillig hen te bedienen; geen eigen werf, want wij hebben geen werklieden, tot intenzen arbeid bereid . Mijnheer de Voorzitter! Dit bezwaar, misschien het minst luid uitgesproken weegt bij velen zwaarder dan men zou denken. Men ziet op tegen dè moeilijkheden met het personeel en wijst daarom af de noodzakelijke inrichtingen, die een groot personeel zouden vereischen. .. .....

Mijnheer de Voorzitter! Het zij verre van mij deze moeilijkheden te onderschatten. Maar moeilijkheden zijn dingen, die men overwint, en geen dingen waarvoor men uit den weg gaat. Zeker, het besturen is tegenwoordig veel moeilijker dan vroeger; het eischt niet alleen kennis en kracht, maar ook sociaal denken en. voelen; maar voer hem, die deze eigenschappen bezit, is dan ook het besturen zooveel schooner taak dan vroeger. En die ze niet bezit, hij moet zich voor het aanvaarden van deze moeilijke functies niet beschikbaar stellen. Want laat ons ten slotte één ding niet vergeten: er is nog een argument dat ik niet heb genoemd, en dit argument geldt niet alleen bij de beslissing of wij een eigen rijkswerf zullen hebben- dit argument geldt niet alleen bij de vraag of wrj groote schepen zullen hebben; maar dit argument doet zich telkens gelden als wij, op welk gebied ook, geplaatst worden

Sluiten