Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

departement van defensie,

738

liggen op het arbeidsveld van marine en JJ*"* éénheid van opvatting bij be.de deelen de. et,udmacht en samenwerking in de uitvoering kan voorjto ™foh ™"tideï

™ eenheid en sanienwerbnog kannen

r %x ,ee" "üs rr^«

nfer alleen de richting vaststelt, waarin door beide Departementen de organisatie der strijdkracht zal worden opgebouwd én he beleid de? oorlogsroor&ereidiwflr zal worden gevoerd, maar dat ook b rméeningsvelschillen en gemis van overeenstemming tusschen aie Departementen, de beslissing neemt, welke aan de eischen van bedoeld beleid beantwoordt.

ski *«

Sft— oer °=5mrB nMtagT vïn

T wêtShie voorziening die deze overgang behoeft word mtroffen in twee wetsontwerpen, waarvan het thans aan leboden ontwerp de bKgmnde gevolgen van den nieuwen maatregel omvat, toelichting; zij zijn opgesteld met de bèdS ng om in enkele algemeene bepalingen voor aie gevallêo den Minister van Defensie te stellen ,n de plaats

? » JTÜÜ»3S SalvTop'S d'aS wordt gerekend.

De Minister van Oorlog,

H. Colijn. De Minister van Marine a. L, H. Colijn.

Sluiten