Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.„ r.™ „wDBrnm WAMRR DER STATEN'GEN ER AAL.

737

Door andere, leden, waaronder velen, die, hel^«r nW-mede

W°°tf fuSlteTrvoornemens van den Minister toe tot atschaffing van verouderd materieel.

's Rijkswerven. Aleemeen vereenigde men zich met de aanvankelijke gezindhefd van den Minister tot opheffing «er werf te Amsterdam en hoopte men, dat deze binnen wemrge jaren haai volledig

^flft den Minister van oordeel, dat zjr dikwijls

tef men £ ^T^^^^T^ rmS^darWerkélijk groote .schepen niet or> die we f

■"^"d! waXg^uTieTf te Amsterdam moest echter alle reparatiën daar konden geschieden. °f«^JeSfc£fS

dat zij niet van uit zee kan worden platgeschoten.

Personeel.

TWwiil men ten zeerste betreurde, dat de geest onder het

dat de Minister door een tactvol doch stieng op zou slagen om in dien geest verbete mg te bienöen q in den ruimsten zin ^^/^^^ooveel invloed kan van de officieren, wier optreden in deze van d zijn. Door aan billijke klachten gehoor t^toeWySmg

flinke d00r ^igen

te geven aan de behartig mg de minderen mede

voorbeeld aan de moreete voimingjan n ^ q

te werken, zouden de oft«f^nn^loed te keeren welke van best in kunnen J^^^C^nwl uilte'oefenen, rwTte?dnïdeSedVa^peSooeel V als van de eer en de kracht onzer Marine.

Sluiten