Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BOEKENTAFEL.

805

Hartog, Henri: Een eigenwijs schrijfster, (Anna de Savornin Lohman). Rotterdam, W. L. Brusse. 8°. ƒ—.25.

Letterkundige vlugschriften. I.

Verwey. Albert: Luide toernooien. Amsterdam, W. Versluys. 8°. ƒ2.90; geb. ƒ3.50.

't Zal wel gaan. Bloemlezing uit de almanakken van het taalminnend studentengenootschap „'t Zal wel gaan". (1852—1902). M. eene inleiding v. Prof. Paul Friedericq. Gent, Boekhandel J. Vuylsteke. 8°.

ƒ 1.50.

Dichters van dezen tijd. Gedichten, bijeengebracht door mr. J. N. van Hall. 5e, herziene druk. Amsterdam, P. N. van Kampen en Zoon. KI. 8°.

ƒ 1.25; geb. ƒ 1.90.

Beets, Nïcolaas: Gedichten. Leiden, A. W. Sijthoff. 8°. M. e. portr. Geb. hfled. ƒ 2.50.

Gezelle, Caesar: Primula veris. Bussum, C. A. 3, van Dishoeck. 8°. ƒ 1.90; geb. ƒ 2.50.

Graadt van Roggen, W.: Het schouwende leven. Gedichten, geschreven in den tijd tusschen Angustus 1899 en Februari 1903. Oude Wetering (Z.-Holl.), Nieuwe Arbeid-uitgave. Antwerpen, P. J. van Melle P.Czn. 8\ ƒ 2.—.

Heuvelman, G. (Spero): Verzen, 's Gravenhage, J. S. Dijkhoff. 8°. ƒ —.90; geb. ƒ 1.25.

Kleerekoper, A. B.: Het Hooglied. Zangen van liefde. Amsterdam, W. Versluys. 8°.

ƒ 1.— ; geb. ƒ 1.50.

Lapidoth-Swarth, Hélène: Octoberloover. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon. KI. 8°.

ƒ 1.50; geb. ƒ 1.90.

Reddingius, Joannes: Beeld en spel. Amsterdam, S. L. van Looy. Gr. 16°. ƒ 140; geb. ƒ 1.90.

Verwey, Albert: De kristaltwijg. Amsterdam, W. Versluys. 8°. ƒ 1.90; geb. ƒ 2.50.

Vooys, Is. P. de: Van de armen. Amsterdam, W. Versluys. 8°. ƒ 2.25; geb. ƒ 2.75.

Davidofsky: Een slaaf der eubiotiek. Scherts in één bedrijf. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. 8°.

ƒ -.75.

Emants, Mareellus: In de praktijk. Blijspel in één bedrijf. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. 8°.

ƒ —.60.

Palkland, S. (Herm. Heijermans Jr.): Kinderen. Drie tooneel-studies. Amsterdam, S. L. van Looy. 8°.

ƒ1.-.

Het kind. — Het kamerschut. — „In de jonge Jan".

Heijermans Jr., Herm.: Ora et labora. Spel-vanhet-land in 3 bedrijven. Amsterdam, S. L. van Looy. KI. 8°. ƒ 1.—.

Maurik, Justus van: Het spreekuur van den hypnotiseur, en andere monologen [door Justus van Maurik, Willem Schürmann, Johan Gram, A. Reyding, J. C. v. d. Tol, enz. voorgedragen] door Henri de Vries. Geïllustr. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. 8°. M. 1 portr. en 6 karakter-portr. ƒ1.50; geb. ƒ 1.90.

Menten, Dr. J. E. H.: Aan God en koning trouw. Drama in 3 bedrijven. Roermond, Henri van der Marck. KI. 8\ ƒ —.90.

Mulder, Lodewijk: De kiesvereeniging van Stellendijk. Blijspel in 4 bedrijven. 5e druk. 's Gravenhage, J. W. N. Koch. 8°. ƒ —.90.

Shakespeare, William: De koopman van Venetië. Drama. Vertaling door Dr. Edward B. Koster. Rotterdam, Johan Pieterse. 8°. ƒ —.40; gecart. ƒ —.60.

Uitg. op holl. papier „ 1.—; geb. „ 1.50.

Viljoen, Dr. W. J.: Koppigheid. Blijspel in één bedrijf. Vrij naar h. duitsch bewerkt. Kaapstad— Amsterdam, Hollandsch-Afrikaansche Uitgeversmaatschappij vh. Jac. Dusseau & Co. KI. 8°. ƒ —.60.

Ons spreekuur—serie N°. 1.

Viljoen, Dr. W. J.: Achter de schermen. Blijspel in één bedrijf. Vrij naar h. duitsch bewerkt. Kaapstad—Amsterdam, Hollandsch-Afrikaansche Uitgeversmaatschappij v.h. Jac. Dusseau & Co. KI. 81.

ƒ —.60.

Ons spreekuur—serie No. 2.

Adams, Mary: Uit het levensboek eener vrouw. Bewerkt door Anna Neijs—Ekker. Zalt-Bommel, H. J. van de Garde & Co. 8°. ƒ2.75; geb. ƒ 3.25.

Bang, Herman: Stella. Naar h. deensch d. mevr. D. Logeman—Van der Willigen. M. een voorrede v. Georg Brandes. Utrecht, H. Honig. Gr. 16°.

ƒ 2.90; geb. ƒ 3.40.

Blatchford, Robert: Julie. Een studie van een meisje. Vertaling van Henri Polak. Amsterdam, Em. Quérido. 8°. ƒ 1.50; geb. ƒ 1.90.

Boudier-Bakker, Ina: Het beloofde land. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon. 8°.

ƒ 2.90; geb. ƒ 3.50.

Carey, Rosa Nbuchette: Mary St. John. Vrij naar het engelsch door P. M. N. van der Wijck. M. een inleidend woord v. ds. A. J. A. Vermeer. Ermelo, Gebr. Mooij. 8°. ƒ 1.75; geb. ƒ 2.25.

Chapelle-Roobol, Suze la: De familie De Regt. Roman. 2e druk. Haarlem, Vincent Loosjes. 8°.

ƒ 1.50; geb. ƒ 1.90.

Clercq, M. P. de: Eerste zestal coöperatie-novellen. Amsterdam, Joh. G. Stemler Cz. 8°. ƒ 1.40.

Couperus, Louis: God en goden. Amsterdam, L. J. Veen. Gr. 16°. ƒ2.50; geb. ƒ2.90.

Dort, Bram van: Komedianten. Amsterdam, W. B. Moransard. 8°. ƒ 1.50.

Sluiten