Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BOEKENTAFEL.

807

dere verhalen. Opnieuw uit het deensch vertaald. Leeuwarden. Hepkema & Van der Velde. 8°. M. 57 afb. ƒ —.10.

Avonturen, De wonderlijke, van Duimelot. Naar een volkssprookje uit den tijd van koning Artuur. Voor het eerst uit het engelsch vertaald. Leeuwarden, Hepkema & Van der Velde. 8°. M. 4-7 afb. ƒ —.10.

Avonturen, De wondervolle, van Don Quichot. Uit het spaansch, naar Miguel de Cervantes, opnieuw voor kinderen verteld, le ditje. Leeuwarden, Hepkema & Van der Velde. 8°. M. 43 afb. ƒ —.10.

Bakker, Johanna: Hannie's verhaaltjes. Illustratiën en bandversiering van Médard Tijtgat. Bussum, C. A. J. van Dishoeck. 8°. M. afb. en 4 pltn.

ƒ 1.50; geb. ƒ 1.90.

Balen, J. Hendrik van: Om de hertogskroon. Een verhaal uit den tijd van Karei de Groote. M. 40 illustratiën. Baarn, Hollandia-drukkerij. 8°.

ƒ 1.50; geb. ƒ 1.90.

Bergen, J. van: Gezocht en gevonden. Vrij naar het duitsch. 2e druk. Nijkerk, G. F. Callenbach 8°. M. 2 pltn. in kleurendr. Gecart ƒ —.45.

Berken, Tine van: Meidorens. Drie verhalen, geïllustreerd door Jan Sluijters. 2e druk. Amsterdam, H. J. W. Becht. 8°. M. 6 pltn. ƒ —.90; geb. ƒ 1.25.

Bertrand, A.: Van schooljongen tot koning. Een verhaal samengesteld uit de aanteekeningen van Robert I, koning van Czernovië. Geïllustreerd door Jan Sluijters. Amsterdam, H. J. W. Becht. 8°. M. 8 pltn.

ƒ 2.40; geb. ƒ 2.90.

Brouwer, P.: Uit nood en dood gered. Nijkerk, G.

F. Callenbach. 8J. M. 2 pltn. in kleurendr.

Gecart. ƒ —.40.

Connor, Raiph: De hemelloods Een verhaal uit het verre Westen. Naar de 9e engelsche uitgave door Alma. Haarlem. Vincent Loosjes. 8°. ƒ1.80; geb. ƒ2.30. Nieuwe bibliotheek voor zondagschool en huisgezin.

DTvoi, Paul: Patriottenstrijd en heldenmoed. Naar het fransch. Vrij bewerkt d. Ed. van den Gheyn Jr. M. 81 illustratiën tusschen en 14 groote afbeeldingen buiten den tekst, op hout gegraveerd, naar teekeningen v. Louis Bombled. Amsterdam, Uitgevers-maatschappij „Elsevier". Gr. 8°. ƒ2.40; geb. ƒ2.90.

Eben, Hendrik (Joh. H. Been): Uit de gedenkschriften van een schooljongen. Geïllustreerd door J. B. Heukelom. Amsterdam, S. L. van Looy. 8°. M. 6. pltn. ƒ 1.50; geb. ƒ 1.90.

Eigenhuis—Van Gendt, Mevr.: Broertje. Met 15 plaatjes naar teekeningen v. Jan Sluijters. Amsterdam, H. J. W. Becht. Gr. 16°. ƒ 1.90.

Farmiloe, Edith: Kleine rakkers. Naar het engelsch door E. Resink. Geïllustreerd door de schrijfster. Amsterdam, H. J. W. Becht. 8°. M. 14 pltn. Geb. ƒ1.25.

Flier, A. van der: Tot den dood getrouw. Nijkerk,

G. F. Callenbach. 8°. M. 2 pltn. .50.

Goeverneur, J. J. A.: Gullivers reizen naar Lilipul en andere vreemde landen, voor de jeugd bewerkt. M. 6 platen n. aquerellen v. Wm. Steelink. 3e druk. Amsterdam, L. J. Veen. 8°. ƒ 1.50; geb. ƒ 1.90.

Gogh—Kaulbach, Anna van: Hektor. Geschiedenis van een hond. Geïllustr. d. J. B. Heukelom. Amsterdam, S. L. van Looy. 8°. M. 4 pltn. ƒ—.90; geb. ƒ 1.25.

Bibliotheek voor jongens en meisjes, onder redactie van Hendrik Eben (Joh. H. Been).

Green, Evelyn Eyerett: De wraak van Ralph Roxburgh. Uit het engelsch door mevr. J. M. Bronsveld. Nijkerk, G. F. Callenbach. 8°. M. 4 pltn. ƒ —.60.

Halden, Elisabeth: Het huisgezin van den dokter. Een boek voor jongens en meisjes. Naar het duitsch bewerkt door Cath. A. Visser. Amsterdam, J. A. Sleeswijk. 8°; M. 4 pltn. ƒ 1.40; geb. ƒ 1.75.

Henty, G. A.: Van strijd en overwinning. Geïllustreerde werken. Almelo, W. Hilarius Wzn. 8°.

Elk dl. ƒ —.60; geb. ƒ 1.—. I. De pages van Francis Vere. 2e druk. M. 10 pltn. II. In dienst van den prins. 2e „ „ 4 „

III. De jonge vaandrig. 2e „ „ 6 „

IV. Onder de vanen van Gustaaf Adolf. 2e druk. Met 8 platen.

Hofmann, Else: Twee nichtjes. Een vertelling voor onze hollandsche meisjes. Vrij bewerkt naar 't duitsch d. F. H. van Leent. Geïllustr. d. Jan Sluijters. Gouda, G. B. van Goor Zonen. 8°. ƒ 1.40; geb. ƒ 1.75.

Hoogenbirk, A. J.: Lena. Een bladzijde uit een levensgeschiedenis. 2e druk. Nijkerk, G. F. Callenbach. 8°. M. 2 pltn. in kleurendr. Gecart. ƒ —.30.

Hoogenbirk, A. J.: Van klein tot groot. Een verhaal uit onzen tijd. Nijkerk, G. F. Callenbach. 8°. M. 2 pltn. in kleurendr. Gecart. ƒ —.35.

Houbolt, Eduard C.: Dolf Olivier. Historisch verhaal uit den tachtigjarigen oorlog. M. oorspronkelijke teekeningen. 2e, goedk. uitgaaf. Leiden, A. H. Adriani. 8°. M. 8 afb. en 2 pltn. ƒ 1.25; geb. ƒ 1.75.

Johanna: Booze Griet. Een kerstverhaal. 2e druk. Nijkerk, G. F. Callenbach. 8°. M. 2 pltn. in kleurendr.

Gecart. ƒ —.35.

Johanna: Eigen meester. Eene geschiedenis uit het leven. Met eene voorrede van ds. H. J. R. G. Theesing. 2e, verbeterde en vermeerderde druk. Nijkerk, G. F. Callenbach. 8°. M. 4 pltn. ƒ —.60.

Johanna: Hartje. Een kerstverhaal. Nijkerk, G. F. Callenbach. 8°. M. 2 pltn. in kleurendr. Gecart. ƒ—.40

Keiler, Ida: Kreupele Tom. Een verhaal uit het leven. Nijkerk, G. F. Callenbach. 8D. M. 2 pltn. in kleurendr.

ƒ —.25.

Kieviet, C. Joh.: Ah en zijne vrienden. Een verhaal voor jongens. M. illustraties v. Johan Sluijters. Zaandam, Firma P. N. lombeek & Zoon. Gr. 8°.

ƒ 1.50; geb. ƒ 1.90.

Sluiten