Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

808

DE HOLLANDSCHE REVUE.

Kieviet, C. Joh.: Fulco de minstreel. Een historisch verhaal uit den tijd van graaf Jan I, voor jongelieden. M. 4 platen v. Johan Braakensiek. 2e druk. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. 83. ƒ1.40; geb. ƒ 1.75.

De goede Kameraad, geïllustr. bibliotheek voor jongens. III.

Krienen, Ch.: Karei Vermeer. Met 50 teekeningen van W. K. de Bruin. Alkmaar, P. Kluitman. 8°.

ƒ 1.50; geb. ƒ 1.90.

Kuiper, A. C.: Twee tooneelstukjes voor meisjes. Meisjesstaking en De eerste zangles. Geïllustr. d. C. Blankenaar Jr. Haarlem, Vincent Loosjes. 8°. M. 2 pltn. ƒ —.75.

Liefde, J. L. F. de: Jongensstrijd. Nijkerk, G. F. Callenbach. 8°. M. 2 pltn. in kleurendr. Gecart. ƒ—.40.

Lohman, Anna de Savornin: Hoe Klein-Knoelie onder de menschen kwam. Teekeningen van L. W. R. Wenckelbach. Bussem, C. A. J. van Dishoeck. 4°. M. vign. en 5 pltn. in kleurendr. ƒ1.40; geb. ƒ 1.90.

Meade, L. T.: Koningin Rosa. Uit het engelsch d. mevr. J. van der Hoeven. Amsterdam. H. C. A. Campagne & Zoon. 8°. M. 4 pltn. ƒ1.50; geb. ƒ1.90.

TTaeff, Top: 't Veulen. Geïllustreerd door Jan Sluijters. Amsterdam, H. J. W. Becht. 8°. M. 8 pltn.

ƒ 2.40; geb. ƒ 2.90.

Tïelly: Leerrijke verhalen en sprookjes voor de jeugd. Amsterdam, S L. van Looy. Gr. 4°. M. 56 afb.

Gecart. ƒ —.90.

3Sma: Chimera. Een verhaal voor jonge meisjes. Amsterdam, H. C. A. Campagne & Zoon. 8°. M. 4 pltn.

ƒ —.85; geb. ƒ 1.25.

Oost, H.: Gestreden. Een verhaal uit den Zuid-Afrikaanschen vrijheidsoorlog. M. 3 pltn. n. teekeningen v. W. K. de Bruin. Heusden. L. J. Veerman. 8°.

Gecart. ƒ —.75: geb. ƒ 1.10.

De nieuwe bibliotheek voor de jeugd. XVIIe serie, n°. 3.

Osselen—Van Delden, Mevr. Van: De familie Godard. Amsterdam, Allert de Lange. 8°. M. 2 pltn.

ƒ 1.25; geb. ƒ 1.75.

Pressensé, Mevr. De: Huishoudstertje. Naar het fransch door Helena van Holland 2e druk. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. 8°. M. e. pit.

ƒ —.75; geb. ƒ 1.—. Het Kransje, geïllustr. bibliotheek voor meisjes. II.

Pressensé, Mevr. E. de: Ursula. Naar het fransch. Geïllustreerd door Jan Sluijters. 2e, herziene druk.

Amsterdam, H. J. W. Becht. 8°. ƒ—.90; geb. ƒ1.25. Wilhelmina-bibliotheek voor jongens en meisjes. III.

Riem Vis, Wilh»: Vaska en Arina. Een verhaal uit de lijfeigenschap in Rusland. 2e druk. Nijkerk, G. F. Callenbach. M. 4 pltn. ƒ —.60.

Selmer, Agot Gjems: Een doktersfamilie uit het hooge Noorden. Een verhaal voor moeders en kinderen. Uit het noorsch d. Betsy Nort. M. een voorwoord v. N. van Hichtum. Almelo, W. Hilarius Wzn. 8°. M. 3 pltn. ƒ 1.25; geb. ƒ 1.75.

Stratenus, Louise: De buurtjes. Een verhaal voor de jeugd. Amsterdam, H. C. A. Campagne & Zoon. 8°. M. 4 pltn. ƒ 1.10; geb. ƒ 1.50.

Tillotson, J.: Het uitgescheurde bijbelblad. Een tafereel uit de geloofsvervolging in de zestiende eeuw. -te, verbeterde druk. Amsterdam—Pretoria, Boekhandel, v/h Hóveker & Wormser. 8°. M. 4 pltn. in kleurendr. ƒ —.90; geb. ƒ 1.20.

Vries, W. P. de: Pierre Grisart. Een verhaal uit 1815. Geïllustreerd door J. F. Rinke, Alkmaar, P. Kluitman. 8°. M. 4 pltn. ƒ —.90; geb. ƒ 1.25.

West, Mevr. Frederick: Om een kroon. Naar het engelsch door S. J E. Amsterdam—Pretoria, Boekhandel, v/h. Höveker & Wormser. 8°. ƒ —.90.

j Wilkerdon, W. van: Het verloren kruisbeeld. Een verhaal uit den tijd der vervolging. Nijkerk, G. F. Callenbach. 8°. M. 4 pltn. ƒ —.75.

Adelborg, Ottilia: Klein-Jantje en de kinderen van Modderstad. Tekst naar de zweedsche uitgave vrij bewerkt door Johanna Wildvanck. 2e druk. Bussum, C. A. J. van Dishoeck. Br. 4°. M. pltn. in kleurendr.

Geb. ƒ 1.90.

Beskow, Elsa: Hansje in 't hessenland. Versjes van Johanna Wildvanck. Bussum, C. A. J. van Dishoeck. Br. 4°. M. pltn in kleurendr. Geb. ƒ 1.90.

Panorama-uitg. „ 2.50.

Joan: Kinderuurtjes. Een Neurenberger boekje. Amsterdam, S. L. van Looy. Br. 4°. M. afb. en 8 pltn. in kleurendr. ƒ 1.25.

Bijbehoorend kleurboek (8 pltn.) —.35.

Kreidolf, Ernst: Bloemensprookjes. De versjes naar den duitschen tekst vrij bewerkt door Johanna Wildvanck. Bussum, C. A. J. van Dishoeck. Br. 4°. M. titel en 31 pltn. in kleurendr. Geb. ƒ 2.90.

Osselen—Van Delden, Mevr. Van: Meê op reis. Amsterdam, Allert de Lange. Gr. 4°. Met afb. in • kleurendr. ƒ —.60; op linnen ƒ —.90.