Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEEN ONAFHANKELIJK TOONKUNSTBLAD VOOR 6R00T-NEDERLAND TEVENS 0R6AAN DER NEDERLANDSCHETOONKUNSTENAARS-VEREENI6IN6 UITGAVE VAN EMIL WEGELIN, HEERENSTRAAT 69, BUSSUM

1 IJJalsbach & doyerII

I mV6 AMSTERDAM Ws. KALVERSTRAAT176 |

j laf MUZIEKHANDEL B CONCERTBUREAU J De reeds wereldbekende „Favorite-Snaren"

zijn absoluut gegarandeerd quintenrein, sterk en zeer sonoor* Zijn bij iederen vioolmaker of muziekhandel verkrijgbaar. Zoo niet, dan wende men zich om inlichtingen aan de

Eerste Nederlandsche Snarenf abriek te Rotterdam

\ Gebr* Rijken & De Lange - Rotterdam I

♦ C. BECHSTEIN - STEINWAY 6 SONS ♦ 1 XTTüTTrPTC ERARD - JUL. BLÜTHNER - SCHEEL n t » vr n Q ♦

♦ VL11U<J11L»0 GROTRIAN-STEINWEG NACHF. ♦

♦ ===== MANN ö Co. -GRUNERT- ADAM, E.A. ii ♦

! VERHUREN - REPAREEREN - STEMMEN - INRUILEN ♦

Sluiten