Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

31

naarsvereeniging aangeboden muziekfeest. Wij hadden tienmaal de Bohemers, vijfmaal Messchaert en Röntgen, vijfmaal Zimmermann en Cornelis, driemaal het Concertgebouwsextet (eens met mevrouw Noordewier), driemaal de Madrigaalvereeniging, driemaal het Hollandsen Strijkkwartet (eens met Schafer voor zijn kwintet op. 5, eens met Dresden voor de première van zijn violoncelsonate bes duur en met C. D. Oberstadt voor zijn pianokwartet „Blankeweer, op het 50e concert, waar het cis mol kwartet van Schafer voor het eerst is uitgevoerd), driemaal Schafer alleen, driemaal het Sevcik-kwartet, driemaal het Russische Trio, tweemaal het Haagsche Strijkkwartet (eens met Pierné, klavier, en Witt, klarinet, voor Pierné's kwintet; eens, bij de Toonkunstenaarsvereeniging, met Best, fluit, voor Jan Brandts Buys' kwintet en Bernard Wagenaar, piano, voor diens violoncelsonate), tweemaal het Hongaarsche kwartet, het Wendling-kwartet, Ilona Durigo, Myra Hess, Mischa Leon, Pembaur; eens het Röntgen-Trio met Blazer en Meerloo, verder eens Gerard van Brucken Fock (eigen composities) en Berthe Seroen, Schafer en Hekking (Schafer's violoncelsonate), Kindier en Verhey, Mevrouw Noordewier en mej. Jannette Walen, mevrouw Stronck—Kappel en Marie Philippi, Tilia Hill, Berthe Seroen en Evert Cornelis, Th. Denys (met Van Gooi en, voor de niet door Schubert gecomponeerde stukken van den Müllerincyclus Royaards), het Petri-kwartet (bij

de Toonkunstenaarsvereeniging nog eens met mevrouw De Haan en Schafer), het Capet-Kwartet, het Fetzuer-kwartet, het Möllrndorff-kwartet, het Berlijnsche Vocaal-kwartet, het Berlijnsche Trio, Reger en Busch, Flesch en Schnabel, Schnabel— Behr, mevrouw Cahier en Baerwald, Robert Maitland en Neville Swanson, Henschell, Marie Louise Debogis, Elly Ney, Friedman. Zesendertig maal trad één of meer dan één persoon van onzen landaard tot vertolking op. De vertegenwoordigde Nederlandsche componisten zijn: Zweers, Röntgen, G. von Brucken Fock, Diepenbrock, Schafer, Jan Brandts Buijs, C. Oberstadt, Dresden, Zagwijn, Wertheim, en, bij de Toonkunstenaarsvereeniging, Jan Rijken, Joh. Wagenaar, A. B. H. Verhey, Schafer, Kuiler, Jan van Gilse, Jan Ingenhoven, Van den Sigtenhorst Meyer, Voormolen, Bernard Wagenaar.

Er is reden om Amory veel geluk te wenschen, hem voor veel te danken en nog veel van hem te hopen. v. W.

MBMfflMIfflm^ |M

INHOUD.

Chopin en zijn études, (Slot), Jhr. Mr. W. Alting

van Geusau.

Personalia: Joh. Wagenaar.

Muziekbespreking v- W.

Max Friendlander over ons Wilhelmus, Mevr. Koeiensmid—Garms.

De harmonieleer van het klavierspel . . Otto Lies. Ingezonden.

Belangrijke Data v. W.

Officieel gedeelte der Ned. Toonkunstenaars-Vereen.

NederlandscheToonkunstenaars-Vereeniging

OFFICIEEL ORGAAN

Eenige opmerkingen over de Examens der laatste jaren.

(Vervolg.)

Ten opzichte van de onderwijskunst is het bereikte niveau, vergeleken bij een 10en 15-tal jaren geleden, merkbaar gestegen.

Daar er echter nog steeds candidaten op dit punt niet voldoende sterk staan, is het in hun belang, nogmaals' te releveeren, hoe de examen-commissie het opvat.

De candidaten zijn vrij, bij hun eigen onderwijs de methode te volgen, waaraan zij de voorkeur geven. Deppe — of Breit-

Sluiten