Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

122

DE VEREENIGDE TIJDSCHRIFTEN

het stramien van een klaarblijkelijk onjuiste passage uit een mij onbekend verslag komt en blijft voor de verantwoording van Z.Ed.

B. A. I. VAN DER HEGGE ZIJNEN. Voorzitter Nederlandsche Klokken- en Orgelraad. * * *

(Ik vertelde geschiedenis. Mijn onderstellen, „borduren" genoemd door den heer v. d. H. Z., was alleen: „wij zullen er nu wel meer van hooren". Dat schijnt niet onjuist: de causeriehouder voerde hier het woord al, en wellicht vraagt het nog iemand uit zijn publiek, bijvoorbeeld degene die het in 't Handelsblad van 25 Januari geplaatste, niet beoordeelende maar enkel weergevende verslag schreef, dat berichtte: „Spreker heeft het daarna nog over de reine en de getemperde stemming, over tonen, schalen en ladders. Het oudste carillon in getemperde stemming is dat te Sneek, thans vrijwel waardeloos."

Opgemerkt zij nog dat de voorzitter van den Klokkenraad de historische waarde van het Sneeksche klokkenspel gelegen acht in de getemperde stemming, en dat de Klokkenraad heeft geadviseerd tot bijwerken, dus, als hij 't met zijn voorzitter eens is, tot een poging om valschheid weg te nemen door vervalschen. v. W.)

mniflHnHWHnMmniniiRmiHmimtiHEiiiHnHmiiiiHtHmHHiiiimnHmramiHiiHiHffiiflminimnnmiiinmnmfl

Belangrijke Data.

16 Febr. f Johannes Gijsbertus Bastiaans 1812-1875.

* Willem Kes 1856.

f Chr. Louis Heinrich Kohier 1820—1886.

* Jacques Pierre Rode 1776—1830.

* Philipp Scharwenka 1867-1917. f Ciuseppe Tartini 1692—1770.

18 „ * Antoon Averkamp 1861.

* Georg Henschel 1850.

19 „ * Luigi Boccherini 1763—1800.

* Felipe Pedrell 1841 — 1922.

20 ,. * Charles Auguste de Bériot 1802—1870.

* Henri Vieuxtemps 1829—1881.

* Karl Czerny 1791 — 1851.

t Gustav Adolf Heinze 1820-1906,

* Emiel Hullebroeck 1878,

21 „ * Léo Dehbes 1836-1891,

* Emil Hartmann 1836-1898.

22 .. * Samuel de Lange 1840—1911.

* Niels Wilhelm Gade 1877-1890.

* Frédéric Francois Chopin 1810—1849. f Hugo Wolf 1860—1903.

23 „ f Woldemar Bargiel 1828-1897.

* Georg Friedrich Handel 1685-1759.

* Eduard von Hartmann 1842—1906.

* Adolf Kullak 1823-1862.

24 ,. * Arrigo Boito 1862-1918.

* Jean Baptiste Cramer 1771 —1808.

* Frans Dunkier 1816—1878. f Ignaz Lachner 1807-1895.

* Jean Poneigh 1876.

25 „ f Anton Stepanowitsj Arenski 1861 —1905.

26 „ f Felix Draeseke 1835—1913.

f Jan Pieter Heije 1809—1876.

27 „ * Alexander Borodin 1834—1887.

f Hendrik Arnold Meijroos 1830—1900.

* Anton Reicha 1770-1836.

28 „ * Edgar Istel 1880.

29 ., * Gioacchino Antonio Rossini 1792—1868.

* Joseph Hubert Cramer 1844—1899.

Onze tweede datalijst van Februari heeft mij nu tienmaal, eens per jaargang van Het Muziekcollege, herinnerd aan Hendrik Arnold Meijroos. Ik gewaagde hier nooit dan terloops van hem, beducht voor objectiviteitsgebrek en de kleinsteedsche neiging om geschiedenis der eigen woonplaats gewichtig te vinden. Verleden jaar sprak ik evenwel over Coster (twee decenniën na diens dood) en thans wordt het een onrecht weer te zwijgen over zijn en ook mijn voornaamsten leermeester. Trouwens, hoeveel ik van hem gehouden heb, ik weet zeker dat hij niet alleen in mijn verbeelding een belangrijke figuur is geweest.

Toen hij mij les gaf, was ik diep overtuigd van zijn grootheid. Als oudere geloof ik natuurlijk dat de jeugd in dien tijd meer tegen haar onderwijzers heeft opgezien (al komen mij feiten in de gedachten die het doen betwijfelen). Over het toenmalige respect voor onze toonkunstenaars kan ik enkel zeggen dat in ons huis menig Nederlandsen musicus en ook hij met een tegenwoordig zeker niet algemeene hartelijke reverentie werd genoemd. Ik kende dus

Sluiten