Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

144

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

Holl. Scheepsverb. Mpij. te Amsterdam. Pandbr. Serie A no. 515 4,/»°/o 1000 gld.

, 877 „ 1000 „

„ B „ 918K 5°/0 100 „

, 918L „ 100 ;,

Pretoria Hypotheek Mpij. te Amsterdam. Pandb. Serie B No. 5062 4,/.,°/0 1000 gld.

Mpij. voor Hypoth. Crediet in Nederland. Pandbr. Afd. I Serie C no. 1386 4°/0 1000 gld.

1981 „ 1000 „

„ leSerielett.Fno.35034'/20/olOOO „

3504 „ 1000 „

Ned. Mpij. v. Scheepvaart Handel en Nijverheid, Rotterdam N. V. Oblig. no. 7772 7°/0 1000 gulden. „ 7773 „ 1000 „ Kon. Holl. Lloyd. Schuldbekentenis 1 April 1922 no. 07844

7°/0 1000 gulden. Schuldbekentenis 1 April 1922 no. 07520 7°/0 1000 gulden.

V. d. Bergh's fabrieken te Rotterdam. Cum. pref. aand. Ano. 10254 6°/o 1000 gld.

N. V. Veg. Hotel Rest. „Pornona" te 's-Gravenhage.

Aandeel No. 90 lett. a. t. 1000 gulden.

Ned. Staatsspoorwegen. Obl.ieen. '08 Serie VIno.5116 4°/01000gld.

5117 „ 1000 „

„ „ '13 „ XI „ 10504 „ 1000 „ „ „ „ „ „ „ 10505 „ 1000 „ Mij. „de Korenschoof" te Utrecht. Obligatie (1911) no. 19 4°/0 1000 gulden.

Deli Spoorweg Mij. leen. 1920. Obligatie no. 2869 6°/0 1000 gulden.

N. V. Bronwaterleiding Doorn. Obligatie Serie II no. 21 5°/0 250 gulden.

„ „ ,. 22 „ 250 „

23 „ 250 „

„ „ „ 38 „ 250 „ „ III „ 14 „ 250 „

15 „ 250 „

„ „ „ 16 „ 250 „ Gemeente Rotterdam. Obligatie leen. 1915 no. 14525 4V/o 1000 gulden.

Gemeente Utrecht. Schuldbek. (1915) no. 0015 5°/0 1000 gld.

„ 0019 „ 1000 „ „ 0957K „ 100 „ „ 0958A „ 100 „ „ 0958B „ 100 „ „ 0958C „ 100 „ Gemeente 's-Gravenhage. Oblig. (1919) no. 09553 5V/o 1000 gld.

Ned. Indië. Schuldbek. leen.' 16 no. 026972 5°/0 1000 gld.

000451 „ 1000 „

„ „ „ 045224 „ 1000 „ „ '17 „ 01812 „ 1000 ,. Kon. der Nederlanden. Schuldb. leen.' 17no. 286948 41 /, °/0 1000 gld. „ '19 „ 355053 5°/0 500 „

444783 „ 100 „

„ „ „ 444784 „ 100 „ Hongaarsche Boden Credit. Pandbrief no. 06790 SZ 4°/0 2000 kronen. „ 17772 SZ „ 2000 „ Keiz. Russische Staatsleening 1909. Oblig. no. 5626-5630 4'/30/0 2500 francs. „ 711 „ 500 „

Riazan Uralsk Spoorw. Mij. Obligatie no. 20314 4% 125 roebel. „ 20315 „ 125 „ „ 20316 „ 125 „ „ 20406 „ 125 „ Zuid Ital. Spoorweg Mij. Obligatie Serie A no. 768 3% 500 lire.

„ „ „ 65107 „ 500 „ Oostenrijk Staatsleening 1913. Obligatie no. 015, 140 4'/20/0 2000 Mark.

M. W. PETRI, Penningm.

Onderzocht en accoord bevonden. De Gedelegeerden:

HESTER WEGERIF. J. VINCENT.

Sluiten