Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

219

Nederlandsche Opera gediend als artistiek leidster.

Met de school gaf zij behalve huishoudelijke voorstellingen openbare van Der Freyschütz, Weingartner's Genesius en Zöllner's Die versunkene Glocke.

Meer gelegenheid tot dirigeeren was een onvervulde wensch der veelzijdige, die zich mede, maar voor 't publiek heel zelden, componeerend uitte.

Wij verliezen in haar een kunstenares van karakter, die tot verheffing der muzikaal-dramatische kunst onverdroten gewerkt heeft.

MIHIl H1IUH iim IIUIIUUI lil lllllllltllllllllll UUIUltil miHiHIHil lil IllllUÏli lltlllll til lil IH HUI II IIIIMIII1IMIIII1IIII

Belangrijke Data.

1 Juli f Wilhelm Friedemann Bach 1710—1784.

2 „ * Christoph Willibald (von) Gluck 1714—

1787.

3 „ f Felix Mottl 1856-1911.

* Friedrich Koch 1862.

4 „ * F. E. A. Koeberg 1876.

-j- Jean Jacques Rousseau 1712—1778. f William Bird 1543-1623.

5 ,. * Stephan Krehl 1864.

* Jean Baptiste Elisée Julien Tiersot 1857.

6 „ * Emile Jaques Dalcroze 1865.

7 „ * Gustav Mahler 1860—1913.

8 .. * Friedrich Chrysander 1826—1901.

9 ,. f Johann Rudolph Ahle 1625—1673.

f Friedrich Lux 1820—1895.

Ludwig Siegfried Meinardus 1821 —1896.

10 „ * Hendrik Bernardus Roetering Schünlau

1866.

* W. C. Thooft 1829—1900.

* Piet de Waardt 1875.

Henri Wieniawski 1835—1880.

11 ,. * Daniël de Lange 1841 — 1918.

12 „ f Carl Steven Adama van Scheltema 1816

-1898.

13 „ * Friedrich Adolf Steinhausen 1859—1910.

14 ., * Karl Joseph Brambach 1833—1902.

f Karl Czerny 1791-1857.

* Adr. P. Hamers 1871.

15 „ * Johann Gottfried Hendrik Mann 1858-1904.

16 ., f Heinrich Hof mann 1842-1902.

* Henri A. Viotta 1848.

17 ., * Friedrich Gernsheim 1839—1916.

* Henri Zagwijn 1878.

18 „ t Emil Hartmann 1836—1898.

* Hugo Riemann 1849—1919.

19 „ * Vincent Lachner 1871 — 1893.

20 ., * Hans Sommer 1837—1922.

21 „ * Théodore Gouvy 1822—1898.

* Robert Kahn 1865.

22 ,. * Luigi Arditi 1822-1903.

23 „ * Ernest Guiraud 1837-1892.

* Richard Hol 1825-1904.

24 ., * Adolphe Charles Adam 1803—1856.

26 „ f lohn Field 1782-1822."

27 ,. f Johann Philipp Kirnberger 1721-1783.

28 „ f Johann Sebastian Bach 1685—1750.

* Robert Franz 1815—1892.

* Carl Otto Lies 1869.

29 „ f Robert Schumann 1810—1856.

30 „ f Anton Stepanowitsch Arensky 1861.

31 „ * Martinus van Gelder 1854.

* Francois Auguste Gevaert 1828—1908. t Franz Liszt 1811 — 1886.

Op den 4en van deze maand stierf driehonderd jaren geleden, tachtig jaar oud, William Byrd, in zijn geboortestad Londen.

Fétis noemde hem Engeland's Lassus of Palestrina. Weinigen weten of die vergelijking juist is; beter kent men in hem een der eerste scheppers van klaviermuziek, en onder hen de beminnelijkste verschijning. Van zijn missen, Gradualia, Cantiones sacrae, Psalms, Sonnets and Songs wordt bijna nooit iets uitgevoerd en zeker ook zelden iets in de trouwens niet vele, bovendien oude herdrukken gelezen ; van zijn klavichordwerk had Pauer al het een en ander gepopulariseerd (trouwens ook geretoucheerd) toen in 1894 J. A. Fuller Maitland en W. Barclay Squire de lange reeks brachten in hun bij Breitkopf en Hartel verschenen standaardeditie van The Fitzwilliam Virginal Book. De vocale polyphonie der Engelschen, zoo merkwaardig vroeg ontwikkeld blijkens den dertiend'eeuwschen canon Sumer is icomen in, stond vier eeuwen later nog hoog, evenwel zonder eigenaardig te zijn, als onze historici gelijk hebben; hun instrumtenverbindingen tot kamerensembles en weidsche feestorkesten hadden roem; maar in jonge weligheid bloeide hun compositie voor het speeltuig dat middelen van orgel en luit vereenigde. Zij waren, vond Oscar Bie, toen zijn boek, Das Klavier und seine Meister misschien het aanschouwelijkste

Sluiten