Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

255

NederlandscheToonkunstenaars-Vereeniging

OFFICIEEL ORGAAN

Overzicht der 44e jaarlijksche Examens, Juli, Augustus, 1923.

De Examens hadden dit jaar van 16 Juli.—9 Augustus te 's-Gravenhage plaats. Er hadden zich 105 candidaten laten inschrijven. Het Diploma werd uitgereikt aan:

Piano Middelb. Onderwijs:

W. A. de Beun, Gouda; A. H. W. Martens, Nijmegen.

Koorzang-Onderwijs:

C. Jonker, Alkmaar; de dames A. Goettsch, Utrecht; Chr. W. M. Kallenbach, 's-Hertogenbosch; Th. M. J. v. Woerkom, Arnhem; Th. J. v. d. Ley Kremer, Groningen; G. A. Zandleven, Leeuwarden.

Solozang-Onderwijs:

De dames I. A. v. Regteren Altena, Amsterdam; A. C. W. M. Verbeek, Haarlem; C. H. Ubbens, Den Haag; C. M. Meyer, Amsterdam; H. C. Gispen, Scheveningen; M. W. J. Blooker, Amsterdam.

Viool Lager Onderwijs:

J. B. Renssen, Deventer; E. Colago Osorio, Amsterdam; de dames H. F. Bouman, Groningen; M. Frankfort, Deventer; E. Jasperse, Amsterdam; M. Stoker, Hilversum; J. G. Oosterveld, Haarlem.

Violoncel Lager Onderwijs:

Mej. H. W. A. Craamer, Bussum ; Mej. J. Fl. Jalink, Den Haag.

Piano Lager Onderwijs:

J. I. Hovenier, N. Niedorp; G. Bergshoeff, Rijnzaterwoude; Chr. H. de Rooy, Utrecht; B. A. Kok, Utrecht; W. Streekstra, Amsterdam; L. Gompers, Amsterdam ; de dames L. P. S. M. Feldbrugge, Groningen; J. E. M. v. Delden, Den Haag

(met lof); E. H. M. v. Elk, Zutphen; M. Kwast, Den Haag; M. B. Vermeulen, Alkmaar; F. Frowein, Amsterdam; E. Dijkstra, Amersfoort; E. W. de Mare, N. Loosdrecht; D. A. P. Wolthuis, Groningen; A. Hulsker, Scheveningen; G. E. v. d. Rijk, Den Haag; M. D. M. Muller, Amsterdam; J. Norden, Rotterdam; M. M. Eversen, Amsterdam; P. G. Engelbregt, Leiden; L. Kinsbergen, Amsterdam; A. M. C. v. Stekelenburg, Groningen.

8 Candidaten hadden zich teruggetrokken.

De Examen-Commissie bestond uit: S. v. Milligen (le Voorz.), M. W. Petri (2e Voorz.), S. Dresden, A. H. Amory, K. A. Textor (Secr.), en de dames en heeren W. Andnessen, L. Angenot, E. v. Beynum, C. L. Boer, J. M. Bolle, H. v. Dalen, H. Geraedts, Ch. van Isterdael, H. W. Hofmeester, C. D. Oberstadt, L. Ruygrok, A. Spoel, S. Swaap, L. v. d. Tand, H. F. Völlmar, J. Zwart (Den Haag); Mevr. J. Dresden—Dhont, J. W. Kersbergen, H. Leijdensdorff, H. C. v. Oort, F. J. Roeske, A. Schierbeek, U. Schults, A. H. Tierie, F. Togni, J. Vincent, Mevr. A. Ris—Roll (Amsterdam); J. H. Besselaar, W. Hutschenruyter, B. Verhallen, A. B. H. Verhey (Rotterdam); A. Averkamp (Bussum); J. H. B. Spaanderman (Gouda); P. de Waardt (Heemstede); P. C. Koerman (Leeuwarden); A. de Vogel (Overveen); W. Petri(Utrecht); M. A. Brandts Buys (Velp). K. A. T.

Bericht.

Wegens plaatsgebrek moeten verschillende bijdragen tot het 1 October-nummer blijven liggen.

I min lllilllllilHIIIIIIIIIIIIIINIII Illlll! IIHJIIIIIlUBIIinilllllllllimUIIIIIIHIIIIIUI li lUlilUllllIllllllllllIlUIIIUIIIIIIIIlIllllllllllllllllIllllllll Illlllll Illlllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH Illllllllllllllllllllilll

De eerste Ontwikkeling van de Techniek der Linkerhand

Studiewerk voor Viool door FELICE TOGNI

Deell. Voorbereidende-, Toonladder-en Accoord- Deel Hl. Verbinding van alle Liggingen . f 1.60 oefeningen, le en 2e Ligging ..f3.- „ IV. Veranderingen v/d Liggingen en dubbele-

„ II. Dezelfde Oefeningen in de overige Lig- greep-Oefeningen f 1.60

gingen f 1.60 ,, V. Theoretisch deel, systeem en methode „0.90

Verder verscheen van denzelfden componist: LEIDDRAAD voor hen, die het Examen voor Viool, bij de N. T. V., wenschen te doen . . . f 0.50 VERKRIJGBAAR BIJ IE DEREN MUZIEK- EN BOEKHANDELAAR EN BIJ DE UITGEVERS

G. ALSBACH & Co. / AMSTERDAM.

Sluiten