Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80c EN 10e JAARGANG

No. 17

1 OCTOBER 1923

ALGEMEEN ONAFHANKELIJK TOONKUNSTBLAD VOOR GROOT-NEDERLAND TEVENS ORGAAN DER NEDERLANDSCHE TOONKUNSTENAARS-VEREENIGING UITGAVE VAN EMIL WEGELlN, HEERENSTRAAT 69, BUSSUM ONDER REDACTIE VAN: WILLEM ANDRIESSEN, Dr. PETER VAN ANROOY, SEM DRESDEN.

JAN VAN GILSE, WILLEM LANDRÉ en P. A. VAN WESTRHEENE. BRIEFADRES DER REDACTIE: BURGEMEESTER MEINESZLAAN 71a, ROTTERDAM.

MEDEWERKENDEN:

A. H. Amory, Arnhem; P. G. van Anrooy, Den Haag; Ary Belinfante, Amsterdam; David Blitz, Parijs; P. Blok, Rotterdam; E. J. Bondam, Den Haag; S. Bottenheim, Amsterdam; M. A. Brandts Buys, Arnhem; J. S Brandts Buys, Bandoeng; P. C. Brederode, Den Haag; Louis Couturier, Den Haag; ]. D. C. van Dokkum; Bussum; J. H. Garms Jr., Amsterdam; J. van Gilse, Utrecht; K. Hamm, Venlo; H. Hermans, Maastricht; ] Martin S. Heuckeroth, Amsterdam; J. Richard Heuckeroth, Amsterdam; Em. Hullebroeck, Elsene (Brussel), Wouter Hutschenruyter, Rotterdam;Ch. van Isterdaël, Den Haag; K. H. Kerkhoff, Haarlem; Jos. de Klerk, Haarlem- F. E. A. Koeberg, Den Haag; P. C. Koerman, Leeuwarden; Elisabeth Kuijper, Berlijn; Kor Kuiler, Groningen; Mevr. Landré, Nijmegen; Willem Landré, Rotterdam; A.D.Loman Jr., Amsterdam; J. Mossel, Amsterdam; Jan de Nobel, Haarlem; P. de Nobel, Haarlem; C. D. Oberstadt, Den Haag: Max Oberstadt, Den Haag; W. Ogier, Den Bosch; Hendrik C. van Oort, Amsterdam; H. Pielage, Haarlem ; Catherine van Kennes, Utrecht- H. W. de Ronde, Rotterdam; Herman Rutters, Amsterdam; Jac. Ruijgrok, Arnhem; M. C. v. d. Rovaart'Amsterdam; Dirk Schafer, Amsterdam; Arn. Spoel, Den Haag; AndréSpoor, Den Haag; Joh. Steenman Haarlem; H. E. StenfertKroese, Arnhem; KareiTextor, Den Haag; Jos.Tijssen, Hilversum; Jac. Urlus, Noordwijk; Ger. Veerman, Utrecht; K. Veldkamp, Groningen; Johanna Veth, Deventer; Geertruida van Vladeracken, Londen; H. Völlmar, Den Haag; Hendrik de Vries, Rotterdam; Piet de Waardt, Haarlem; A. J. de Wal, Den Haag; Constant van de Wall, Weltevreden; P. A. van Westrheene, Arnhem; C. van Wessem, Amsterdam; Mart. Wolters, Amsterdam; Ger. Zalsman, Shanghai; e.a.

WIJZE VAN UITGAAF i De jaargang loopt van 1 November tot ultimo Uctoberen kost tO.ZD tranco per post door geheel Nederland en Koloniën bij vooruitbetaling. Overig Buitenland f8.—. Losse nummers f 0.75 Gedurende het winterhalfjaar (1 October—April) verschijnen er maandelijks 2 afleveringen, gedurende het zomerhalfjaar (1 April—October) iedere maand 1 aflevering, in totaal 18 afleveringen per jaargang. ADVERTENTIËN t Prijs per regel f 0.40; bij jaarcontract speciale voorwaarden. Bewijsnummers worden alleen wciroVt „onr =nnr,n^» x,t.n 7 of meer renels. Voor het afsluiten van annonce-contracten voor dit blad is uit¬

sluitend gerechtigd de Heer W. F. Crouwel, Burgemeester Reigerstraat llbis, Utrecht, Telefoonnummer 213..

ONVOLKOMEN ONTWIKKELD IS NIET, WIE GEEN INSTRUMENT BESPEELT MAAR

WIE GEEN EDELE MUZIEK VERSTAAT. WEINIGEN ZIJN MUZIKAAL DOOF, MAAR VELEN LEVEN ALSOF ZET ZIJN EN LATEN IN ZICH EEN GROOTE KRACHT TOT LEVENSVREUGDE VERKWIJNEN.

MENIGE PLAATS HEEFT MEER DAN GENOEG ™™SS?r\m OVERAL IS BINNEN-EN BUITENSHUIS NIET GENOEG-LEVENDIG MUZIEKBEGRIP EN INNIG MUZIEKGENOT, OOK DOOR GEBREK AAN OPWEKKING, VOORLICHTING, GEDACHTENWISSELING. v.W.

Sluiten