Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

260

DE VEREENIGDE TIJDSCHRIFTEN

Rotterdam, St. Laurenskerk,

vermoedelijk reeds ± 1550 voorslag, 1661 spel van 36 klokken.

Schoonhoven, Stadhuis,

1535 voorslag van 7 klokken, 1775 spel van 38 klokken.

Utrecht, Nicolai-kerk, 1581 spel,

1663 spel van 23 klokken. Zalt-B ommel, Gasthuistoren,

had in 1533 waarschijnlijk reeds een spel,

1654 spel van 20 klokken, nu 29 klokken.

Zierikzee, Stadhuis,

heeft een klein spel van 14 klokken. Eischt dringend herstel.

b. Geheel nieuwe beiaarden van na 1900. Appingedam, Nicolai-kerk,

1620 6 speelklokken,

1834 verbrand,

1911 spel van 25 klokken.

Barneveld,

1922 „er zal een beiaard geplaatst worden".

Ben nebroek, N. Herv. Kerk,

1922 spel van 23 klokken.

Breukelen, Kasteel Nyenrode,

1912 voorslag van 6 klokken.

Eindhoven, Stadhuis,

1555 was een spel van 24 klokken aanwezig,

1914 spel van 25 klokken. Lochem, St. Gudula,

1905 spel van 29 klokken, (1922 wordt niet meer bespeeld).

Rotterdam, Nieuwe Raadhuis,

1920 spel van 49 klokken. V1 i s s i n g e n, St. Jacobstoren,

1587 spel van 17 klokken,

1770 spel van 35 klokken,

1911 verbrand,

1914 spel van 33 klokken.

(Slot: Na 1900 herstelde-, tonklavier-, verwaarloosde-, verwoeste-, verdwenen-, verplaatste beiaarden in volgend nummer).

Britsche Muziekfilm

door

MAURITS LANGBEEN.

Tweede Episode.

Op de lagere school hadden wij een aardrijkskunde met houtsneeplaatjes. Hoofdstuk „Engeland" was geillustreerd met een beeld van een Engelsche fabriekstad: een rij zwarte gebouwen en een rij rookende schoorsteenen. Het gevolg was, dat ik me een Engelsche fabriekstad steeds voorstelde als een somber woud van schoorsteenen met een zwarte rookwolk er boven. De praktijk heeft mij genezen; wanneer ik thans hoor of lees van een britsch nijverheidscentrum, dan denk ik in de eerste plaats aan Leeds, en daarbij niet aan rook en roet, doch aan muziek. Ik heb geleerd, dat men in deze groote Yorkshire industriestad niet alleen nuttige voorwerpen, doch ook muziek kan voortbrengen en dat men er behalve schoorsteenen ook aangenamer bouwwerken heeft opgericht.

Ik las, in York wonende een te Leeds verschijnend dagblad en U kunt mijne verrassing begrijpen, toen ik onder de advertenties telkens zeer aanlokkende concertaankondigingen las; niet alleen van kamermuziekavonden gegeven door Europeesche vermaardheden, doch geregeld van symphonieconcerten. Ik informeerde en kwam tot de ontdekking, dat er een goed orkest bestond, dat 10 of 12 abonnementsconcerten gaf om den anderen Zaterdagavond. Den eersten keer dat er na die ontdekking weer een concert zou plaats hebben, toog ik er vol verwachting heen en werd niet teleurgesteld.

De concerten worden gegeven in de Townhall, een soort instelling die wij in Holland niet kennen; de beste omschrijving ervoor is: stadhuis en stadsgehoorzaal. De kern van het gebouw wordt gevormd door een werkelijk indrukwekkende zaal met ongeveer 2500 zitplaatsen, een reus-

Sluiten