Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80c EN 10c JAARGANG

No. 18

16 OCTOBER 1923

ALGEMEEN ONAFHANKELIJK TOONKUNSTBLAD VOOR GROOT-NEDERLAND TEVENS ORGAAN DER NEDERLANDSCHE TOONKUNSTENAARS-VEREEN IGING UITGAVE VAN EMIL WEGELjN HEERENSTRAAT 69, BUSSUM ONDER REDACTIE VAN: WILLEM ANDRIESSEN, Dr. PETER VAN ANROOY, SEMDRESDEN.

JAN VAN GILSE, WILLEM LANDRÊ en P. A. VAN WESTRHEENE. BRIEFADRES DER REDACTIE: BURGEMEESTER MEINESZLAAN 71a, ROTTERDAM.

MEDEWERKENDEN:

A. H. Amory. Arnhem; P. G. van Anrooy. Den Haag; Ary Belinfante, Amsterdam ! ^vidBlife Parijs: P. Blok. Rotterdam; E. J. Bondam, Den Haag; S. Bottenheim, Amsterdam; M. A. Brandts Buys. Arnhem. J. S. Brandts Buys, Bandoeng; P. C. Brederode, Den Haag; Louis Couturier Den Haag; J. D. C. van Dokkum. Bussum; J. H. Garms Jr., Amsterdam; J. van Gilse, Utrecht; K. Hamm, Venloj H Hermans, Maastricht, I Martin S. Heuckeroth, Arasterdam; J. Richard Heuckeroth, Amsterdam; Em. Hullebroeck, Elsene (Brussel); Wouter Hutschenruyter, Rotterdam;Ch. vanIsterdaël,Den Haag; K. H. Kerkhoff, Haarlem; Jos. de Klerk, Haarlem - F. E. A. Koeberg, Den Haag; P. C. Koerman, Leeuwarden: Elisabeth Kuijper, Berlijn; Kor Kuiler, Groningen; Mevr. Landré, Nijmegen; Willem Landré, Rotterdam; A.D.Loman Jr., Amsterdam; J. Mossel Amsterdam; Jan de Nobel, Haarlem; P. de Nobel, Haarlem; C. D. Oberstadt, Den Haag; Max Oberstadt, Den Haag ; W. Ögier, Den Bosch; Hendrik C. van Oort, Amsterdam; H. Pielage, Haarlem ; Catherine van Rennes, Utrecht - H. W. de Ronde, Rotterdam; Herman Rutters, Amsterdam; Jac. Ruijgrok, Arnhem; M. v. d. Rovaart', Amsterdam; Dirk Schafer, Amsterdam; Am. Spoel, Den Haag; André Spoor Den Haag; Joh. Steenman, Haarlem; H. E. Stenfert Kroese, Arnhem; Karei Textor, Den Haag; Jac. Urlus, Noordwijk; Ger. Veerman, Utrecht; K. Veldkamp, Groningen; Johanna Veth, Deventer; Geertruida van Vladeracken, Londen; H. Völlmar, Den Haag; Hendrik de Vries, Rotterdam; Piet de Waardt, Haarlem; A. J de Wal, Den Haag; Constant van de Wall, Weltevreden; P. A. van Westrheene Arnhem; C. van Wesscm, Amsterdam; Mart. Wolters, Amsterdam; Ger. Zalsman, Shanghai; e.a.

' • ,„,„, , :,. i, r i i r 1 1 lil 111111II!IIIIIIIIIMIIIIIIII111111 irilil)l11tl!tl 111IIIIIIIIIIIIIIIIIIHl

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllHI'IHlllllimiliiit mmuii u nmmim

WIJZE VAN UITGAAF) De jaargang loopt van 1 November tot ultimo October en kost f6.25 francoiper post door geheel Nederland en Koloniën bij vooruitbetaling. Overig Buitenland f 8.^. Losse nummers f 0.75 Gedurende het winterhalfjaar (1 October-April) verschijnen er maandelijks 2 afleveringen, gedurende het zomerhalfjaar (1 April-October) iedere maand 1 aflevering, in totaal 18 afleveringen per jaargang. ADVERTENTIËN» Prijs per regel f 0.40; bij jaarcontract speciale voorwaarden. Bewijsnummers worden alleen verstrekt voor annonces van 7 of meer regels. Voor het afsluiten van annonce-contracten voor dit blad is uitsluitend gerechtigd de Heer W. F. Crouwel, Burgemeester Reigerstraat llbis, Utrecht, Telefoonnummer Zlól. miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllliiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiin^ iiiliiiiiiiill[i|illlllllli[illiiiii|iiiiiii||iiiiiiiiniiiiniliilN]ii.ililE

ONVOLKOMEN ONTWIKKELD IS NIET, WIE GEEN INSTRUMENT BESPEELT MAAR

WIE GEEN EDELE MUZIEK VERSTAAT. WEINIGEN ZIJN MUZIKAAL DOOF, MAAR VELEN LEVEN ALSOF ZE T* ZIJN EN LATEN IN ZICH EEN GROOTE KRACHT TOT LEVENSVREUGDE VERKWIJNEN. MENIGE PLAATS HEEFT MEER DAN GENOEG MUZIEKUITVOERINGEN, MAAR OVERAL IS BINNEN-EN BUITENSHUIS NIET GENOEG ^^^^^fE^^ EN INNIG MUZIEKGENOT, OOK DOOR GEBREK AAN OPWEKKING,VOORLICHTING GEDACHTENWISSELING. v. W.

Sluiten