Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I BELANGRIJKE ONDERWERPEN |

VROUWEN LEESMUSEA IN HOLLAND.

i&^^ie meenen, dat het bestaan van bovenMUmSR genoemde inrichtingen nog veel te gtjM^ weinig tot het publiek is doorgein het buitenland namen Leesmusea

Het komt ons dus wenschelijk voor, onzen lezers een kijkje te geven in de twee grootste Leesmusea voor vrouwen in Holland, en hen het een en ander over die inrichtingen te vertellen.

Het oudste is het „Leesmuseum voor Vrouwen te Amsterdam", dat nu beschikt over een benedenverdieping met tuin op de Heerengracht 450

Een kijkje in het Damesleesmuseum te 's Gravenhage.

voor vrouwen reeds een voor Hollanders verbazenden omvang aan, en het kan alleen onbekendheid met deze gelegenheden tot algemeene ontwikkeling zijn, den vrouwen aangeboden, die oorzaak is, dat er tot nu toe zoo spaarzaam gebruik van wordt gemaakt.

in een der oude fraaie Amsterdamsche dubbelhuizen.

Daar vinden we de konversatiekamer aan de voorzijde, uitziende op de mooie 17de eeuwsche huizen op de bocht van de Heerengracht, 't Lokaal is met smaak ingericht: purper brokaatstof

Sluiten