Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I HET BOEK VAN DEMAAND 1

DE SINT-b AVO OF GROOTE KERK" TE HAARLEM, door j. W. ENSCHEDÉ*).

Een domineerend gebouw.

aarlem, iu liet voorjaar, in het hartje 11 SÜa Ij van Kennemerland, in een gordel van 1 K3»| 1 kleurige tulpen- en hyacinthenvelden BSJ^SÜmJ gelegen — de Spaarnestad, de Tulpenstad, bevat, behalve haar schoone ligging en prachtige omstreken, verscheiden schatten op kunst-

Maar om al dit schoons of merkwaardigs te kunnen zien, moet men het dicht naderen, er vlak bij komen, in de stad wezen.

Toch bezit ze nog een architektonische schoonheid, die, waar men zich ook buiten de stad bevindt: in de Haarlemmermeer, op de Kennemer duinen, op de sluizen van het fort Spaarndam, op den Amsterdamschen straatweg of op het

De Siut-Bavo of Groote Kerk.

en wetenschappelijk gebied, welke haar tot een aantrekkingspunt voor reizende Hollanders en vreemdelingen maken.

Ze heeft haar Frans Halsen, haar Waag, haar museum voor Kunstnijverheid, haar Spaarne-oevers, haar Teylersmuseum, haar Haarlemmer Hout, haar Koloniaal Museum, en nog zooveel meer.

*) Uitgave van Vincent Loosjes te Haarlem.

Noordzeekanaal, altijd in de richting der stad zichtbaar is, met haar massaal lichaam uitstekend boven de lagere huizenkomplexen, hooger dan de hoogste fabrieksschoorsteenen, zich in imponeerende statigheid en deftige rustprofileerend tegen de wisselende luchten, sinds eeuwen onafscheidelijk aan Haarlem's stadsgezicht verbonden.

Dat is de Sint Bavo of Groote Kerk.

Mooi, altijd mooi is dit grijze, grauwe met verweerde kleuren bedekte kerklichaam, met zijn

Sluiten