Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BOEKENTAFEL.

Eliot, George: Adam Bede. Vertaling van mevr. Busken Huet, met eene voorrede van dr. A. Pierson. 7e druk, m. 3 staalplaten n. teekeningen v. Jozef Israëls. Sneek. J. F. van Druten. 8°.

ƒ 1.50; geb. ƒ 1.90.

Fischer, Wilhelm: Levensvreugd. Vertaald door C. van Daghen. Zutphen, Schillemans & Van Belkum. 8°. 2 pin. ƒ 3.40; geb. in 1 bd. ƒ 3.90.

Frenssen, Gustav: De drie getrouwen. Vertaling van G. H. Priem. Amsterdam. C. L. G. Veldt. 83. M. e. portr, ƒ 3.50; geb. ƒ 3.90.

Gogh—Kaulbach, Anna van: Jeugd. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon. 8°. ƒ 2.90; geb. ƒ 3.50.

Guübert, Yvette: De coquette op leeftijd. Vert. uit het fransch. Amsterdam, Joh. G. Sternier Cz. 8°. ƒ1.40,

Heer, J. C: Felix Notvest. Vertaald door Wilhelmine van Westrheene. Meppel, H. ten Brink. Gr. 16°.

ƒ 3.— ; geb. ƒ 3.50.

Heer, J. C.: Joggeli. Vertaald door C. van Daghen. Zutphen, Schillemans & Van Belkum. 8°. 2 dln.

ƒ 3.40; geb. in 1 bd. ƒ 3.90.

Hoogenbirk, A. J.. Van den wereldakker. Amsterdam, Egeling's Boekhandel. 8°. ƒ 1.75; geb. ƒ 2.15.

Hoven, Thérèse: Aan de bron. M. 60 penteekeningen v. Dinah Kohnstamm. Almelo, W. Hilarius Wzn. 8°.

ƒ 1.50; geb. ƒ 1.90.

Hulzen, G. van: Wrakke levens. Amersfoort, Valkhoff & Co. Gr. 16°. ƒ 2.90; geb. ƒ 3.50.

Jensen, Wilhelm: Maja's sluier. Roman. Vertaald door C. van üaghen. Zutphen, Schillemans & Van Belkum. 80. 2 dln. ƒ 3.40; geb. in 1 bd. ƒ 3.90.

Lohman, Anna de Savornin: Jonge roeping. Amsterdam, L. J. Veen. Gr. 16°. M. e. portr.

ƒ 2.50; geb. ƒ 2.90.

Louys, Pierre: De avonturen van koning Pausole. Amsterdam, Bauer & Co. 8°. ƒ 1.90.

Marx—Koning, Marie: Nacht-Silene. Teekeningen en bandversiering van S. Moulijn. 2e druk. Bussum, C A. J. van Dishoeck. Gr. 16°. ƒ2.90; geb. ƒ3.90.

Marx—Koning, Marie: Van een schoonen dag. Bussum, C. A. J. van Dishoeck. Gr. 16°. ƒ 2.90; geb. ƒ3.90.

Meester, J. de: Louise van Breedevoort. Boman in vier boeken. Bussum, C. A. J. van Dishoeck Gr. 16°. 2 dln. ƒ 4.25; geb. ƒ 4.90.

Montgomerey, Florence : Verkeerd begrepen („Misunderstood"). Naar h. engelsch d. J. A. van Swinderen. 6e druk, geïllustr. Botterdam. D. Bolle. 8°.

ƒ—.75; geb. ƒ 1.10.

Noordwal, Cornélie: Ursule Hagen. 3e druk. Amsterdam, Cohen Zonen. 8°. 2 dln.

ƒ2.40; geb. in 1 bd. ƒ2.90.

875

O'Eell, Max: Wandelingen in het rijk der vrouwen. Vrij naar h. engelsch d. A van Slooten. Amsterdam, Joh. G. Stemler Cz. 8°. M. e. portr. ƒ 2.40; geb. ƒ3.-.

Overduyn—Heyligers, Mevr. E.: Gewetenswroeging. Oorspronkelijke indische roman. Rotterdam, W. L. Brusse. Gr. 16°. ƒ3.40; geb. ƒ3.90.

Poulsen, Frederik: Ras. Naar h. deensch d. A. J. V. Haarlem, A. E. van der Heide. 8°.

ƒ 2.90; geb. ƒ 3.50.

Prévost, Marcel: Francoise en Francoise II. Hoe de vrouw der toekomst wezen moet. Naar h. fransch d. Helene ten Brink. Rotterdam. Nijgh & Van Ditmar. Gr. 16°. ƒ2.90; geb. ƒ3.50.

Prus, Boleslas: Pharao. Vertaling van A W. Botterdam, Johan Pieterse. 8°. 3 dln. ƒ 4.50; geb. ƒ5.50.

Rensburg, J. K.: Amsterdam. I. Koningschap. Rotterdam, Johan Pieterse. 8°. ƒ2.90; geb. ƒ3.50.

Sehürmann, Willem: Amerikaansche schetsen. I. De fortuinzoeker. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar. 8°. ƒ 1.50; geb. ƒ 1.90.

Sehürmann, Willem: Huwelijken. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar. 8°. ƒ 1.50; geb. ƒ 1.90.

Streuvels, Stijn: Minnehandel. Dat is het abele verloop der vrije jongenschap met al de landelijke lente van 't lustige jonge leven. Amsterdam, L. J. Veen. 8°. 2 dln. ƒ 4.90; geb. ƒ 5.50.

Tolstoj, Leo N.: Opstanding. Roman. Naar den volledigen engelschen tekst bewerkt door J. Westendorp. 2e, herziene uitgave. Amsterdam, Cohen Zonen. 8°. M. 12 pltn. ƒ 2.40; geb. ƒ 2.90.

Tragtick: Olga Wadima. Roman uit Rusland. (Oorspronkelijk.) Amsterdam, Joh. G. Stemler Cz. 8°.

ƒ 3.40; geb. ƒ 3.90.

Vera: Uit naam van velen. Uit het dagboek vaneen meisje. Naar het duitsch bewerkt door Anna. Amsterdam, J. C. Dalmeijer. 8°. ƒ 1.25; geb. ƒ 1.60.

Verenet, G. C: „Pietermannetjes". Levensroman van een Amsterdamschen kruienier. Amsterdam, Cohen Zonen. 8°. ƒ 1.50; geb. ƒ 1.90.

Viebig, Clara: De wacht aan den Rijn. Vertaald door Wilhelmina van Westrheene. Meppel, H. ten Brink. Gr. 16° ƒ 3.-; geb. ƒ 3.50.

Viebig, Clara: Hannes van den molen. Een verhaal uit den Eifel. Uit h. duitsch d. Anna van Gogh— Kaulbach. Haarlem, Vincent Loosjes. 8°.

' ƒ 2.50; geb. ƒ 2.90.

Yonge, Miss: De erfgenamen van Redclyffe. Geheel opnieuw naar h. engelsch bewerkt d. Alma. 6e druk. M. 12 platen. Rotterdam, D. Bolle. 8°. 2 dln.

ƒ 1.90; geb. in 1 bd. ƒ 2.50.

Ypsilon: Onder vier oogen. Een bundel sermoentjes. Zutphen, Schillemans & Van Belkum. 2 dln.

ƒ 3.40: geb. in 1 bd. f 3.90.

Sluiten