Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

81c EN 11e JAARGANG

No. 5

1 JANUARI 1924

ALGEMEEN ONAFHANKELIJK TOONKUNSTBLAD VOOR GKOO^^"^? TEVENS ORGAAN DER NEDERLANDSCHE TOONKUNSTENAARS-VEREENIGING UITGAVE VAN EMIL WEGELIN HEERENSTRAAT 69, BUSSUM ONDER REDACTIE VAN: WILLEM ANDRIESSEN, Dr. PETER VAN ANROOY, SEM DRESDEN.

JAN VAN GILSE, WILLEM LANDRÉ en P. A. VAN WESTRHEENE. BRIEFADRES DER REDACTIE: BURGEMEESTER MEINESZLAAN 71a, ROTTERDAM.

MEDEWERKENDEN

A. H. Amory, Arnhem; P. G. van Anrooy, Den Haag; Ary Belinfante, Amsterdam; David Blitz, Parijs; P. Blok, Rotterdam; E. J. Bondam, Den Haag; S. Bottenheim, Amsterdam; M.A. Brandts Buys, Arnhem, 1. S. Brandts Buys, Bandoeng; P. C. Brederode, Den Haag ; Louis Couturier Den Haag; J. D. C. van Dokkum, Bussum- i H. Garms Jr., Amsterdam; J. van Gilse, Utrecht; K. Hamm, Venlo; H Hermans, Maastnch ; 1 Martin S. Heuckeroth, Amsterdam; J. Richard Heuckeroth, Amsterdam ; Em Hullebroeck, Elsene (Brussel); Wouter Hutschenruyter Rotterdam; Ch. van Isterdaël, Den Haag ; K. H. Kerkhoff, Haarlem; Jos de Klerk Haarlem - F E. A. Koeberg, Den Haag; P. C. Koerman, Leeuwarden; Ehsabeth Kuijper, Berlijn; Kor^Kuiler, Groningen Mevr. Lndré Nijmegen; Willem Landré, Rotterdam; AD Loman Jr., Amsterdam; J^ Mossel; Amsterdam' Tan de Nobel, Haarlem; P. de Nobel, Haarlem; C. D. Oberstadt. Den Haag; Max Oberstadt, Den Haag; W Ögier. Den Bosch; Hendrik C. van Oort, Amsterdam ; H. Pielage, Haarlem ; Ca herine van Rennes, Utrecht- H. W. de Ronde, Rotterdam ; Herman Rutters, Amsterdam- Jac. Rmjgrok, Arnhem, U. C. v. d. Rovaa t! Amsterdam; Dirk Schafer, Amsterdam; Arn. Spoel, Den Haag ; André Spoor Den Haag; Jok Steenman Haarlem; H. Ê. Stenfert Kroese, Arnhem; Karei Textor, Den Haag; ]ac. Urlus, Noordwnk; Ger. Vee man Iltr'echt; K. Veldkamp, Groningen; Johanna Veth, Deventer; Geertrmda van Viaderac^en, Londen; H.Völlmar, Den Haag; Hendrik de Vries, Rotterdam; Piet de Waardt, Haarlem; A. J. de Wal, Den Haag- Constant van de Wall, Weltevreden; P. A. van Westrheene, Arnhem; C. van Wessem, Amsterdam; Mart. Wolters, Amsterdam; Ger. Zalsman, Shanghai; e.a.

WIIZE VAN UITGAAF» De jaargang loopt van 1 November tot ultimo October en kost f6.25 franco per postgdbee Nederland en Koloniln bij vooruitbetaling. Overig Buitenland f8-. Losse nummersf075 Gedurende het winterhalfjaar (1 October-April) verschijnen er maandelijks 2 aflevermgen• J^™^ het zomerhalfjaar (1 April-October) iedere maand 1 aflevering, in totaal 18 afleveringen per jaargang. ADVERTENTIËN, Prijs per regel f 0.40; bij jaarcontract speciale voor waarden. Be wijsnummers worden alleen verstrekt voor annonces van 7 of meer regels.

ONVOLKOMEN ONTWIKKELD IS NIET, WIE GEEN INSTRUMENT BESPEELT MAAR

WIE GEEN EDELE MUZIEK VERSTAAT. WEINIGEN ZIJN MUZIKAAL DOOF, MAAR VELEN LEVEN ALSOF ZE'T ZIJN EN LATEN IN ZICH EEN GROOTE KRACHT TOT LEVENSVREUGDE VERKWIJNEN. MENIGE PLAATS HEEFT MEER DAN GENOEG MUZIEKUITVOERINGEN, MAAR OVERAL IS BINNEN- EN BUITENSHUIS NIET GENOEG LEVENDIG MUZffiKBEGMP EN MNIG MUZIEKGENOT, OOK DOOR GEBREK AAN OPWEKKING, VOORLICHTING, GEDACHTENWISSELING.

Sluiten