Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74

DE VEREENIGDE TIJDSCHRIFTEN

is ernst en spanning. Klaroenen schetteren. De ridders vellen hun lansen en sporen hun rossen en stormen fel op elkander in. Daar tuimelt er een. O schrik... het hollende paard rent door den gillenden kindertroep. Algonde ligt als dood. Ze heeft een wond in 't voorhoofd. Maar vader draagt haar weg.

Verslagen staakt men 't feest. Wees maar gerust. Ze voelt zich al wel in den zoelen avond, en wordt door de lieve slotvrouw getroost en door Wilbibald op wat heerlijks onthaalt, 't Festijn is hervat en weer klinkt de wensch. En de wijs vergezelt ons allen naar huis.

Veel gezonde melodie had Vletter voor zijn tafreelen, harmonieweligheid, stevig of teer zonder overdaad, en andere doeltreffende beeldingsmiddelen. Hij vormde kundig, betrachtte juiste zegging (slechts in een enkel geval nog niet genoeg), behandelde natuurlijk de stemmen als ervaren practicus (al komt ergens een wat lange laagte der alt voor), maakte geen moeilijkheden die getob kosten en luttel voldoening brengen, en leerde zijn koristjes plezierig allerlei dat waarde heeft. Hij trok flink partij van de piano maar met gemakkelijk te bevredigen eischen; ook in de viool zal men schik hebben. Deze cantate geeft hem recht op dank voor muziek die bij 't lezen al blozende gezichtjes en oogengeblink laat zien. v. W.

Belangrijke Data.

1 Jan. f Johan Christian Bach 1735—1782.

* Anton van Rooy 1870.

2 „ * Mily Alexwitsj Balakiref 1837.

3 „ * Thomas Johannes Denys 1877.

f Moritz Hauptmann 1792—1868.

* Nicolas Jacques Lemmens 1823 — 1881. T Giovanni Battista Pergolesi 1710—1736. f Stephan Raoul Pugno 1852—1914.

4 „ f Karl Goldmark 1830—1915.

5 „ * Johannes Hendrikus Bekker 1826—1907.

f Johannes Hendrikus Bekker 1826—1907. f Antonio Lotti 1667-1740.

* Johan Schmier 1852—1916.

6 ,. f Rudolphe Kreutzer 1766—1831.

7 Jan. * Willem Petri 1865.

* Sigismund Thalberg 1812—1871.

* Max Bruch 1838-1920.

* Hans Guido von Bülow 1830—1894.

* Franz Xaver Scharwenka 1850. 9 „ * Jacobus Urlus 1865.

10 ., f Albert Ernst Anton Becker 1834—1899.

* Arcangelo Corelli 1653 — 1713.

* Alexander Nicolajewitsch Skrjabin 1872 1915.

11 „ * Domenico Cimarosa 1769—1801.

* Christian Sinding 1856.

12 „ * Nelly v. d. Linden van Snelrewaard—

Boudewijns 1869.

Adolf Jensen 1827—1879,

* Ermanno Wolf—Ferrari 1876.

13 „ f MarinusAdrianus Brandts Buys 1840-1911.

* Elisabeth Caland 1865.

* Heinrich Hofmann 1842—1902.

14 „ f Stephan Heller 1814-1888.

f Casparo Spontini 1776 — 1851.

* J. J. Viotta 1814—1859.

Den 13en November speelden in Amory-Wagenaar's Arnhemsche Vereeniging voor kamermuziekuitvoeringen „De Bohemers." Aan zulk een avond denkt men ook na weken nog wel eens, al heeft men intusschen veel belangrijke concerten van allerlei slag bezocht en besproken. Maar nu had de herinnering een oorzaak buitendien. Josef Suk wordt vijftig jaar. Praag zal hem vieren, hebben wij gelezen. Hij trouwens vierde zijn academiestad Praag in 1905 met een huldiging waarvan Combarieu getuigt: Joseph Suk, dans sa pièce symphonique Pcaga a célébré les principaux épisodes historiques de la célèbre métropole des Slaves occidentaux: il a exprimé un ardent patriotisme dans cette oeuvre poétique et brillante autant que sincère. C'est une musique qui est bien nationale et n'est apparentée a aucune influence étrangère. Mede stellig om dat werk maar even zeker niet daarom alleen achten zijn landgenooten volgens RiemannEinstein's lexicon hem naast Novak het tegenwoordig hoofd van hun toonkunst. En, had hij niets gecomponeerd, dan zouden wij hem nu toch in gedachten onzen gelukwensch brengen. Is hij niet als een der „Oude Bohemers" een onzer oude vrienden?

Sluiten