Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

81c EN 11c JAARGANG

No. 6

16 JANUARI 1924

ALGEMEEN ONAFHANKELIJK TOONKUNSTBLAD VOOR GROO^EDERLAND TEVENS ORGAAN DER NEDERLANDSCHE TOONKUNSTENAARS-VEREENIGING UITGAVE VAN EMIL WEGELIN HEERENSTRAAT 69, BUSSUM

ONDER REDACTIE VAN: WILLEM ANDRIESSEN, Dr. PETER VAN ANROOY, SEM DRESDEN.

JAN VAN GILSE, WILLEM LANDRÉ en P. A. VAN WESTRHEENE. BRIEFADRES DER REDACTIE: BURGEMEESTER MEINESZLAAN 71a, ROTTERDAMMEDEWERKENDEN

A. H. Amory, Arnhem; P. G. van Anrooy, Den Haag; Ary Belinfante, Amsterdam ; David Blitz, Parijs; P. Blok. Rotterdam; E. J. Bondam, Den Haag; S. Bottenheim, Amsterdam; M. A. Brandts Buys, Arnhem: 1. S. Brandts Buys, Bandoeng; P. C. Brederode, Den Haag; Louis Couturier Den Haag; J. D. C. van Dokkum, Bussum; J. H. Garms Jr., Amsterdam; J. van Gilse. Utrecht; K. Hamm, Venlo; H Hermans, Maas rich ; I. Martin S. Heuckeroth, Amsterdam; J. Richard Heuckeroth, Amsterdam ; Em Hullebroeck, Elsene (Brussel); Wouter Hutschenruyter, Rotterdam; Ch. van Isterdaël, Den Haag; K. H. Kerkhoff, Haarkm ; Jos de Klerk Haarlem- F. E. A. Koeberg, Den Haag; P. C. Koerman, Leeuwarden; Elisabeth Kuijper, Berlijn; Kor Kuiler, Groningen Mevr. Landré9Nijmegen; Willem Landré, Rotterdam; A.D. Loman Jr., Amsterdam; J Mossel; Ams3m; Jan de Nobel, Haarlem; P. de Nobel, Haarlem; C. D. Oberstadt, Den Haag: Max Oberstadt, Den Z 7ó L, Den Bo ch; Hendrik C. van Oort, Amsterdam; H. Pielage. Haar em ; Catherine van Rennes, utrecht; H. W de Ronde, Rotterdam; Herman Rutters, Amsterdam; Jac Ruijgrok Arnhem; M C. v. d. Rovaart Amsterdam; Dirk Schafer, Amsterdam; Arn. Spoel, Den Haag; Andre Spoor Den Haag ■ jok Steenman, Haarlem; H. É. Stenfert Kroese, Arnhem; Karei Textor, Den Haag; ]ac. Urlus, Noordwijk; Ger. Veerman, Utrecht; K. Veldkamp, Groningen; Johanna Veth. Deventer; Geertrmda van Vladeracken, Londen; H. Völlmar, Den Haag; Hendrik de Vries, Rotterdam; Piet de Waardt, Haarlem; A. J. de Wal, Den Haag- Constant van de Wall, Weltevreden; P. A. van Wcstrheene, Arnhem; C. van Wessem, Amsterdam; Mart. Wolters, Amsterdam; Ger. Zalsman, Shanghai; e.a.

llllimmmilllllllilIllillllillHIÉII muum •■»■■»■

WITZE VAN UITGAAF« De jaargang loopt van 1 November tot ultimo October en kost f6.25 tranco.per post door geheel Nederland en Koloniën bij vooruitbetaling. Overig Buitenland f 8.~. Losse n~rs f U^ Gedurende het winterhalfjaar (1 October-April) verschijnen er maandelijks 2 aflevermgen ^vsenAz het zomerhalfjaar (1 April-October) iedere maand 1 aflevering, in totaal 18 afleveringen per jaargang. ADVERTENTIËN. Prijs per regel f 0.40; bij jaarcontract speciale voorwaarden. Bewijsnummers worden alleen verstrekt voor annonces van 7 of meer regels.

ONVOLKOMEN ONTWIKKELD IS NIET, WIE GEEN INSTRUMENT BESPEELT MAAR

WIE GEEN EDELE MUZIEK VERSTAAT. WEINIGEN ZI1N MUZIKAAL DOOF. MAAR VELEN LEVEN ALSOF ZET ZIJN EN SSHN ZICH EEN GROOTE KRACHT TOT LEVENSVREUGDE VERKWIJNEN. MENIGE PLAATS HEEFT MEER DAN GENOEG MUZIEKUITVOERINGEN, MAAR OVERAL IS BINNEN' EN BUITENSHUIS NIET GENOEG"g™gSa EN INNIG MUZIEKGENOT, OOK DOOR GEBREK AAN OPWEKKING, VOORLICH urn* GEDACHTENWISSELING. v" w

Sluiten