Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88

DE VEREENIGDE TIJDSCHRIFTEN

der He eeuw. (Mechelen 1372, Gent 1376). De „voorslag" moet reeds hebben bestaan enkele jaren later en gedurende de 15e eeuw werden de klokjes van den voorslag zoowat overal aangenomen. Slechts in 't begin der 16e eeuw wordt er gewag gemaakt van een klokkengetingel dat een melodie kan voortbrengen. Het aantal klokken groeide nu spoedig aan en bereikte weldra het twintigtal.

De stad Oudenaarde bezat het eerste klavier (1510). De eerste beiaardier werd te Antwerpen aangeduid in 1541, te Gent in 1553, te Mechelen in 1556, terwijl het eerste voetklavier werd aangebracht te Mechelen in 1583.

Het is vanaf dit tijdstip, dat het klokkenspel zijn groote populariteit verkreeg en deze bloeiperiode heeft een paar honderd jaar geduurd. Daarna kwam het verval, waarvan de oorzaken menigvuldig waren. Het is merkwaardig dat dit verval samenging met het verval van het Nederlandsche volkslied. Het feit, dat de herleving der beiaardkunst in Vlaanderen een onmiddellijk gevolg is geweest van den heropbloei van het volkslied, is een bewijs te meer van de groote beteekenis van het klokkenspel als opvoedingsinstrument. Men kan hier trouwens aan toevoegen dat de beiaard niet is, een speeltuig voor virtuozen, waarop acrobatietoeren moeten worden verricht, maar in hoofdzaak een instrument voor het vertolken van volksliederen. Deze komen op den beiaard best tot hun recht en grijpen ook meest het volksgemoed aan. Zeker, de beiaardier mag zijn kunde laten bewonderen en hij zal dan ook van tijd tot tijd een stuk ten beste geven waarmede hij van zijn volkomen meesterschap getuigt, maar hij vergete vooral niet, dat het volkslied, het eenvoudige volkslied, het leeuwenaandeel krijge. Het volkslied en de beiaard zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden.

(Wordt vervolgd).

Belangrijke Data.

15 Jan. f Louis Etiene Ernest Reyer 1823—1909.

16 „ f Léo Delibes 1836—1891.

t Wilhelm Berger 1861 — 1911.

17 .. * Wilhelm Rienzl 1867.

f Johannes Josephus Herman Verhulst

1816—1891. f Amilcare Ponchielli 1834—1886.

* Frans Hasselaar 1885.

18 „ f Alexis Emanuel Chabrier 1861 — 1894.

t Anton Berlijn 1817—1870.

* Cesar Antonowitsch Cui 1835 — 1918.

19 „ f Louis JosephjFerdinand Hérold 1791-1833.

* August Ferdinand Hermann Kretschmar 1848.

f Hans Sachs 1494—1576.

20 ,, f Franz Lachner 1803—1890.

* Guillaume Lekeu 1870 — 1894.

* Max Steinitzer 1864.

21 „ * Jan George Bertelman 1782—1854.

* Ernest Chausson 1855—1899.

* Henri Duparc 1848.

* Florentius Cornelis Kist 1796—1863. f Guillaume Lekeu 1870—1894.

f Gustav Albert Lortzing 1801 — 1851.

22 „ f Félix Clément 1822—1885.

23 „ f Adolf Jensen 1837—1879.

24 „ * Frans Coenen 1826—1904.

f FriedrichFreiherrvonFlotow 1812—1883. f Edward Alexander Mac Dowell 1861 — 1898.

* Ernst Theodor Amadeus Hoffmann 1776— 1822.

25 „ * Jan Blockx 1851 — 1912.

f Jan George Bertelman 1782—1854.

27 „ * Wolfgang Amadeus Mozart 1756—1791.

* Edouard Victor AntoineLalo 1823—1892. t Guiseppe Verdi 1813—1901.

28 „ * Johan Coenen 1825—1899.

* Louis Joseph Ferdinand Hérold 1791

1833.

* Victor Neszier 1841 — 1890.

29 „ * Daniël Francois Esprit Auber 1782-1871.

* Johannes Bernardus van Bree 1801 —1857.

* Frederick Delius 1863.

* Romain Rolland 1868.

30 „ f Ch. van der Does 1817-1878.

* Rudolph Louis 1870—1914.

31 „ * Karl Gottlieb Reisziger 1798—1859.

* J. J. L. de Sonnaville 1837—1914.

* Franz Peter Schubert 1797—1828. Die Musik, de na ruim negen jaren

zeker nog wel eens gemiste halfmaandelijksche van kapelmeester Bernard Schuster, heeft half Mei 1905 een Amerika-

Sluiten