Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

111

NederlandscheToonkunstenaars-Vereeniging

OFFICIEEL ORGAAN

ONTVANGST 1922-1923. UITGAAF 1922-1923.

Saldo van vorig jaar. . . . f10033.355 In het Ondersteuningfonds van Contributie gewone leden . . 2960.- van 290 gewone leden . . f 580.„ belangstellende leden 187— In het Ondersteuningfonds van

rr, o 1 ijl v j 4 gewone leden half jaar . 4.—

Twee Schuldbewijzen Kon. der a

Nederlanden a 5% no. 562168 Extra Ondersteuning van be¬

en no. 563216 ieder groot langstellende leden. . . . 12.-

f 100.— als bijdrage voor het Extra Ondersteuning van 4 ge¬

vieren van het 50-jarig be- wone leden over vorig jaar 8.—

staan geschonken door Mevr. Voor Catalogus bibliotheek . 100.10

N.N. Drukwerk 58.51

Restant Muziekfeest Haarlem

1922 202.-

Safe 7.50

Abonnement Caecilia en Muziekcollege le kwartaal . . 262.75 Abonnement Caecilia en Muziekcollege 2e kwartaal . . 262.75 Abonnement Caecilia en Muziekcollege 3e kwartaal . . 262.75 Contributie Ver. tot bev. v. h. Aesthetisch element in voortgezet onderwijs 5.15

Onkosten o.a. aan nieuwe talons, zegels, postzegels, postwissels, aangeteekende brieven, Vergaderingen lokaalhuur, reiskosten, Examens, enz. enz 263.815

f 2029.325

Aanwezig Saldo op 13 Mei 1923 11151.03 Totaal. . . f13180.355 Totaal. . . f13180.355

Onderzocht en in orde bevonden.

De Gedelegeerden: D* ^^^ETRI

C. S. OLIE-REEDERS. W- PETRL J. W. KERSBERGEN.

Utrecht, 19 Mei 1923.

Sluiten