Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

81e EN 11e JAARGANG

No. 8

16 FEBRUARI 1924

ALGEMEEN ONAFHANKELIJK T O O N K U N S T B LA D VOOR ^^S^^^ „ EEN K^IN G TEVENS ORGAAN DER NEDERLANDSCHE TOONKUNSTENAARS-VEREEN JGINO

UITGAVE VAN EMIL WEGELIN HEERENSTRAAT 69, BUSSUM

ONDER REDACTIE VAN: WILLEM ANDRIESSEN, Dr. PETER VAN ANROOY SEM DRESDEN

JAN VAN GILSE, WILLEM LANDRE en P. A. VAN WESTRHEENE. BRIEFADRES DER REDACTIE: BURGEMEESTER MEINESZLAAN 71a, ROTTERDAM

MEDEWERKENDEN

A. H. Amory, Arnhem; P. G. van Anrooy, Den Haag; David Blitz, Parijs; P. Blok Rotterdam; E. 1. Bondam, Den Haag; S. Bottenheim, Amsterdam; M. A. Brandts Buys Arnhercu J.. i>. B andts Buys, Bandoeng; P C. Brederode, Den Haag; Louis Couturier, Den Haag; J. D. C. van Dokkum, Bussum- I H Garmsjr! Amsterdam; J. van Gilse, Laren; K. Hamm, Venlo; H Hermans, Maastricht: 1 Martin S Heuckeroth Amsterdam; J. Richard Heuckeroth. Amsterdam ; Em. Hullebroeck, Elsene (Brussel);

Rovaart' Amsterdam; Dirk Schafer, Amsterdam; Arn. Spoel, Den Haag; André Spoor Den Haag; Joh. Steenman Haarkm H. Ê. Stenfert Kroese, Arnhem; Karei Textor, Den Haag; Jac. Urlus, Noord wi,k; Ger. Veë^an uTrecht" K. Veldkamp, Groningen; Johanna Veth, Deventer; Geertruida van Vladeracken, Londen HWlmar Den Haag ^Hendrik de Vries, Rotterdam; Piet de Waardt Heemstede; A ]. de Wal. Den Haag Contant van de Wall, Weltevreden; P. A. van Westrheene Arnhem; C. van Wessem, Amsterdam; Mart. Woiters Amsterdam; G

lllH«nilIiniHlHlilHIHlH!lHIHIIllMIIIIIIlHli1iIillinillli>iiiiiiiiiLiiiiMi.iiiiLiiiii.ii ,.,„ ,

WIÏ7F VAN UITGAAF i De jaargang loopt van 1 November tot ultimo October en kost t o.ZS trance_per S ™ ^LÏN^£d « KoLiln oij vooruitbetaling. Overig

Gedurende het winterhalfjaar (1 October^-April) verschenen er maandel jks 2 afleveringen, 9ea"^°°e te zomerhalfjaar (1 Aprü-October) iedere maand 1 aflevering, in totaal 18 aflevenngen per jaargang. AIWERTENTIËN. Prijs per regel f 0.40; bij jaarcontract speciale voor waarden. Bewijsnummers worden alleen ïïe™« van f of meer regels. Hoofdvertegenwoordiger voorJe annonce-afdeehng, v Crouwei Burgemeester Reigerstraat llbis, Utrecht, Telefoon 2131.

,„ niniiiiiiililllllllllllll!llll!lllll!!Hlllllllllllll!IIIIIIMI!lllll!lllll!l!IIIIIIIIIIIiini!lll!l!l!llia

ONVOLKOMEN ONTWIKKELD IS NIET, WIE GEEN INSTRUMENT BESPEELT MAAR WIE GEEN EDELE MUZIEK VERSTAAT.

wprMTrFTJ -7TTNI MII7IKAAL DOOF MAAR VELEN LEVEN ALSOF ZET ZIJN EN SKS f cèèmÈPKRAc£t TOT LEVENSVREUGDE VERKWIJNEN. MENIGE PLAATS HEEFT MEER DAN GENOEG MUZIEKUITVOERINGEN, MAAR OVERAL IS BINNEN- EN BUITENSHUIS NIET GENOEG LEVENDE MUZIEKBEGRIP S5S5^S^^OT.OOK DOOR GEBREK AAN OPWEKKINGVOORLICHTING GEDACHTENWISSELING.

Sluiten