Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conditiën op aanvrage. Adreslijst Alfabetische volgorde.

Frans Andreoli Anna van Hoorn Mevr. A. Reballio-Siewe

Concert- en Oratorium zanger ™lt Sopraan

Concert- en Oratoriumzangeres

Daendelsstraat 51 's-Gravenhaae r> ™ , , Claes de Vrieselaan 18 Rotterdam °' Tel. Interc. 178. Telefoon Int. 31667

Mevr. Joh. W. Bakker Jos. de Klerk Titia Rinck

Alt Concert- en Oratoriumzanger (bas-bariton) Concertzangeres (mezzo-sopraan)

Neemtdesgewenschtprimavistapartijenopzich Leerares Solozang

Hobbemakade 91 Amsterdam ^ Duvenvoordestraat 92 Dijkstraat 7 - Tel. 1532 - Arnhem

Johanna C. Benjaminse Willem Landré Ferd. Timmermans

Altzangeres

Harmonie-Compositie Organist- en Klavierleeraar (gedipl.)

Neemt prima-vistapartijen op zich. Zaandam Telefoon 442 Ged. Gracht 5 Burgem. Meineszlaan 71A Rotterdam Rotterdam Spoorsiugel 76a

Johanna Cambier van Nooten Adriaan Lieffering E G T b-

_ Solo-Viohst

Concertzangeres (sopraan) Profc Arthur Niki5ch schrijft; |Lleffering ist eln Tenor

Leerares Solozang vortrefflicher Geiger".

TU-ïrui.. t-ir » i Geeft onderricht in Zeist, Den Haag en Zutphen Düsseldorf

Joh. Verhulststraat 25 Amsterdam Bussum Singel 74 Pelikaanstraat 3 Grimmstrasze 11

Jan Dekker Mevr. Alida Loman

Bas-Bariton r^o^r r, , » ■-,

J. W. Brouwersplein 29 Amsterdam BESCHIKBAAR

Rubenslaan Bilthoven Telefoon Z. 2488

Maap?r!LDijk MevrXenyNoske-Friedlaender Theodora Versteegh

_ Pinnig T <* Lieder- en Oratorium-Zangeres

Begeleider v. concerten en repertoire-studie ™msre - lerares Gediplomeerd Leerares Solozang

Leeraar voor piano en muziek-theorie. Oud-Leerlinge van Dirk Schater (Mezzo-alt)

Hobbemakade 104. Amsterdam. Drn Haag v. Imboffstraat 7 Kanaalweg 22 Scheveningen

Mevr. P. de Haan-Manifarges Mevr. Noordewier-Reddingius P. A. van Westrheene

Avenue Concordia 114 Rotterdam Beethovenlaan 9 Hilversum Arnhem Velperweg 122

Jos. Hoithaus T

Tenor Llly Proost Johanna de Zwaan

Neemt prima vista partijen op lich Concert- en Oratoriumzangeres (sopraan) Hooge Sopraan

Hoofdleeraar Solozang aan de Muziekschool Leerares Solozang. Concert- en Oratorium-Zangeres

van Toonkunst Rotterdam en Musica Haag

Rotterdam. Voorschoterlaan 24, Tel 14242 SterreIaan 25 Hilversum Crispijnstraat 36 Den Haag

STEMPELBANDEN

voor het inbinden der jaargangen van dit tijdschrift: 76e en 6e jaarg. f 1.25 78e en 8e jaarg. f 1.25 77e en 7e jaarg. f 1.50 79e en 9e jaarg. f 1.25 80e en 10e jaargang f 1.25

m m,

Stempelbanden voorvroegere jaargangen uitverkocht Emil Wcgclin :: Bussum

De Programma-Muziek

DOOR

WOUTER HUTSCHENRUIJTER HAAR WEZEN EN HARE GESCHIEDENIS

Prijs ƒ2.00 :: Alom bij den Muziekhandel

Sluiten