Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conditiën op aanvrage. Adreslijst Alfabetische volgorde.

Frans Andreoli Anna van Hoorn Mevr A< Reballio-Siewe

Concert- en Oratoriamzanger Sopraan

Concert- en Oratoriumzangeres

Claes de Vrieselaan 18 Rotterdam

Daendelsstraat 51 's-Gravenhage Doorn. Tel. Interc. 178. Telefoon Int. 31667

r , «r t> i i Tos de Klerk Titia Rinck

Mevr. Joh. W. Bakker JU ' lvli:j „ .

Ak Concert-en Oratoriamzanger [bas-bariton) Concertzangeres (mezzo-sopraan)

Neemtdesgewenschtprimavistapartijenopzich Leerares Solozang

Hobbemakade 91 Amsterdam Haarlem Duvenvoordestraat 92 Dijkstraat 7 - Tel. 1532 - Arnhem

Johanna C. Benjaminse Willem Landré Ferd. Timmermans

Altzangeres Harmonie-Compositie Organist- en Klavierleeraar (gedipl.)

Neemt prima-vistapartijen op zich. _,

Zaandam Telefoon 442 Ged. Gracht 5 Burgem. Meineszlaan 71A Rotterdam Rotterdam Spoorsmgel 76a

7, „ 77 KT . Adriaan Lieffering w q Xobi

Johanna Cambier van Nooten Solo-Violist ^ u' 1U

Concertzangeres (sopraan) prof. Arthur Nikisch schrijft: „Lieffering ist ein Tenor

Leerares Solozang vortrefflicher Gefger". 7„t^n Düsseldorf

Geeft onderricht in Zeist, Den Haag (Molenstr. 19, Zutphen UUSSeiaorr

Joh. Verhulststraat 25 Amsterdam spreekuur Maandags 3-4) en Bussum Singel 74 Pelikaanstraat 3 Onmmstrasze li

Jan Dekker Mevr. Alida Loman

Bas-Bariton J. W. Brouwersplein 29 Amsterdam BESCHIKBAAR

Rubenslaan Bilthoven Telefoon Z. 2488

Maarten Dijk Mevr.LenyNoske-Friedlaender Theodora Versteegh

Pianist. _ , Lieder- en Oratorium-Zangeres

^.^^^e 0aa-^:^s^ Gediplomee^Leera^sSolozang

Leeraar voor piano en muziek-theorie. & l'HeMU '

Hobbemakade 104. Amsterdam. D'n Haa9 v. Imhoffstraat 7 Ranaalweg 22 Scheveningen

Mevr. P. de Haan-Manifarges Mevr. Noordewier-Reddingius P. A. van Westrheene

Avenue Concordia 114 Rotterdam Beethovenlaan 9 Hilversum Arnhem Velperweg 122

Jos. Holthaus Lfly proost Johanna de Zwaan

. , Concert- en Oratoriumzangeres (sopraan) Hooge Sopraan

Neemt pnma «sta pamjen op x,ch Solozang. Concert- en Oratorium-Zangeres

Hoofdleeraar Solozang aan de Muziek»chool y

van Toonkunst Rotterdam en Mus.ca Haag Sterrelaan ^ Hilversum Crispijnstraat 36 Den Haag

Rotterdam. Voorschoterlaan 24, Tel 14242

STEMPELBANDEN

voor het inbinden der jaargangen van dit tijdschrift: 76e en 6e jaarg. f 1.25 78e en 8e jaarg. f 1.25 77e en 7e jaarg. f 1.50 79e en 9e jaarg. f 1.25 80e en 10e jaargang f 1.25

m &

Stempelbanden voorvroegere jaargangen uitverkocht

m. m

Emil Wegelin :: Bussum

De Programma-Muziek

DOOR

WOUTER HUTSCHENRUIJTER HAAR WEZEN EN HARE GESCHIEDENIS

Prijs f 2.00 :: Alom bij den Muziekhandel

Sluiten