Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

81c EN 11e JAARGANG

No. 11

10 APRIL 1924

DE VEREENlGDJ£.XyJD&CHRIFTEN

ALGEMEEN ONAFHANKELIJK TOONKUNSTBLAD VOOR GRO°™lVEKLAKD TEVENS ORGAAN DER NEDERLANDSCHE TOONKUNSTENAARS-VEREENJGING UITGAVE VAN EMIL WEGELIN HEERENSTRAAT 69, BUSSUM

ONDER REDACTIE VAN: WILLEM ANDRIESSEN, Dr. PETER VAN ANROOY, SEM DRESDEN jAN VAN GILSE, WILLEM LANDRÉ en P. A. VAN WESTRHEENE. BRIEFADRES DER REDACTIE: PERSIJNSTRAAT 16, ROTTERDAM MEDEWERKENDEN

A. H. Amory, Arnhem; P. G. van Anrooy, Den Haag; David Blitz, Parijs; P. Blok, Rotterdam; E. I. Bondam, Den Haag; S. Bottenheim, Amsterdam; M. A. Brandts Buys, Arnhem; . b. Brandts Buys, Bandoeng; P. C. Brederode, Den Haag; Louis Couturier, Den Haag;]. D. C. van Dokkum, Bussum; J. H. Garms Jr„ Amsterdam; J. van Gilse, Laren; K. Hamm, Venlo; H Hermans, Maastncht; ]. Martin S. Heuckeroth, Amsterdam; J. Richard Heuckeroth, Amsterdam; Em. Hullebroeck, Elsene (Brussel); Wouter Hutschenruyter, Rotterdam;Ch. van Isterdaël, Den Haag; K H. Kerkhoff, Haarlem; Jos. de Klerk Haarlem- F. E. A. Koeberg, Den Haag; P. C. Koerman, Leeuwarden; Ehsabeth Kuijper, Berlijn; Kor Sr Groningen; Mevr. Landré, Nijmegen; Willem Landré, Rotterdam; A. D. Loman ]r Amsterdam; Tan dé Nobel, Haarlem; P. de Nobel. Haarlem; C. D. Oberstadt, Den Haag; Max Oberstadt. Den Haag ; W Ogier Den Bosch; Hendrik C. van Oort, Amsterdam; H. Pielage, Haarlem; Cathenne van Rennes, Utrecht- H. W. de Ronde, Rotterdam; Herman Rutters, Amsterdam- Jac. Ruugrok, Arnhem; M. C. v. d. Rovaart', Amsterdam; Dirk Schafer, Amsterdam; Am. Spoel, Den Haag; André Spoor, Den Haag; Joh. Steenman, Haarlem; H. E. Stenfert Kroese, Arnhem; Karei Textor, Den Haag; Jac. Urlus, Noordwijk; Ger. Veerman, Utrecht", K. Veldkamp, Groningen; Johanna Veth, Deventer; Geertruida van Vladeracken, Londen- H. Völlmar, Den Haag; Hendrik de Vries, Rotterdam; Piet de Waardt, Heemstede; A. J de Wal, Den Haag; Constant van de Wall, Weltevreden; P. A. van Westrheene, Arnhem; C. van Wessem, Amsterdam- Mart. Wolters, Amsterdam; Ger. Zalsman, Shanghai; e.a.

WIJZE VAN UITGAAF» De jaargang loopt van 1 November tot ultimo October en kost f6.25 franco per „ost door geheel Nederland en Koloniën bij vooruitbetaling. Overig Buitenland f 8.— Losse nemers Gedurende het winterhalfjaar (1 October-April) verschijnen er maandelijks 2 aflever.ngen, gedurende het zomerhaljar (1 April-October) iedere maand 1 aflevering, in totaal 18 aflevenngen per jaargang.

ADVERTENTIËN t Prijs per regel f 0.40; bij jaarcontract speciale voorwaarden. Bewijsnummers worden alleen verstrekt voor annonces van 7 of meer regels. Hoofdver^w^rdigw ^once-afdeehn,, s

W F Crouwel Burgemeester Reigerstraat llbis, Utrecht, Telefoon 2131.

urn nmmnnini ■ mmmmmnmnmmmmmmmmmmmm^rmmm ■ mnn mmuilHllllllllllllllllllllllllpilllllllinilllHllllllllllll m nil|pinillll ninn |

1 ONVOLKOMEN ONTWIKKELD IS NIET. WIE GEEN INSTRUMENT BESPEELT MAAR |

WIE GEEN EDELE MUZIEK VERSTAAT. 1 WEINIGEN ZIJN MUZIKAAL DOOF, MAAR VELEN LEVEN ALSOF ZE T ZIJNEN § 1 LATEN IN ZICH EEN GROOTE KRACHT TOT LEVENSVREUGDE VERKWIJNEN. | 1 MENIGE PLAATS HEEFT MEER DAN GENOEG MUZIEKUITVOERINGEN, MAAR | 1 OVERAL IS BINNEN- EN BUITENSHUIS NIET GENOEG LEVENDIG MUZIE^EGMP 1 EN INNIG MUZIEKGENOT, OOK DOOR GEBREK AAN OPWEKKING, VOORLICHTING,

GEDACHTENWISSELING. v' . |

Léw m mumimm^mmmmMmmmm, m*mm mmmmmmmmmmmmuMmmMmimmm£

Sluiten