Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conditiën op aanvrage. Adreslijst Alfabetische volgorde.

Frans Andreoli Anna van Hoorn Mevr. A. Reballio-Siewe

Concert- en Oratoriumzanger Sopraan

Concert- en Oratoriumzangeres

_. , , ,., , „ . Claes de Vrieselaan 18 Rotterdam

Daendelsstraat 51 s-Gravenhage Doorn. Tel Interc 178 Telefoon Int. 31667

Mevr. Joh. W. Bakker J°s- de Klerk Titia Rinck

Alt Concert-en Oratoriumzanger {bas-bariton) Concertzangeres (mezzo-sopraan)

Neemtdesgewenschtprirnavistapattijenopzich Leerares Solozang

Hobbemakade 91 Amsterdam Haarlem Duvenvoordestraat 92 Dijkstraat 7 — Tel. 1532 ~ Arnhem

johanna C. Benjaminse Willem Landré Ferd. Timmermans

Altzangeres Harmonie-Compositie Organist- en Klavierleeraar (gedipl.) Neemt prima-vistapartijen op zich.

Zaandam Telefoon 442 Westzijde 456 Burgem. Meineszlaan 71A Rotterdam Rotterdam Spoorsingel 76a

johanna Cambier van Nooten Ad^erülg ~~ E' G. Tobi

Concertzangeres (sopraan) prof. Arthur Nikisch schrijft: „Lleffering ist ein Tenor Leerares Solozang vortrefflicher Geiger".

Geeft onderricht in Zeist, Den Haag (Molenstr. 19, Autphen Uusseldort

Joh. Verhulststraat 25 Amsterdam spreekuur Maandags 3-4) en Bussum Singel 74 Pelikaanstraat 3 Gnmmstrasze 11

Jan Dekker Mevr. Alida Loman

Bas-Bariton , „. „ ., ,„ . „ , BESCHIKBAAR J. W. Brouwersplein 29 Amsterdam

Rubenslaan Bilthoven Telefoon Z. 2488

Maarten Dijk MevrXenyNoske-Friedlaender Theodora Versteegh

Pianist. . T Lieder- en Oratorium-Zangeres

Begeleider v. concerten en repertoire-studie n Pianiste - Leerares Gediplomeerd Leerares Solozang

T " . c . , Oud-Leerlinge van Dirk bchafer (Mezzo-alt) Leeraar voor piano en muziek-tneorte.

Hobbemakade 104. Amsterdam. Den Haa« v. Imhoffstraat 7 Kanaalweg 22 Scheveningen

Mevr. P. de Haan-Manifarges Mevr. Noordewier-Reddingius P. A. van Westrheene

Avenue Concordia 114 Rotterdam Beethovenlaan 9 Hilversum Arnhem Vel per weg 122

jfos. Holthaus Lily Proost johanna de Zwaan

„. . , Concert- en Oratoriumzangeres (sopraan) Hooge Sopraan

Neemt prima vis:a pannen op i>cn , _ , " ,r ' „ . ^ ' . ^

„ ... \. , hm. Leerares Solozang. Concert- en Oratorium-Zangeres

Hoofdleeraar Solozang aan de Muziekschool H

van Toonkunst Rotterdam en Musica Haag gt , 25 Hilversum Crispijnstraat 36 Den Haag

Rotterdam. Voorschoterlaan 24, Tel 14242 öterrelaan Z3

■p ïixrtt Gevraagd per 1 September 1924

ttLi U.A FFN DIRIGENT

FOTO-TIJDSCHRIFT U"" ~ V 7

' voor koorzang en duettantenorkest van

Onder Hoofdredactie van ^ afd Tkl dej. Mij tQt Bevordering

J. R. A. Schouten en Dr. L. Th. Reicher der Toonkunst. Sollicitaties met opgaaf

24 Afleveringen a f 10.— per jaar van verlangd salaris en referentiën aan

1 Januari 1924 begon de 35e Jaargang den Secretaris der afd. de Heer G. J.

Uitflever J. R. A.Schouten. Bekslaan 36. Vogelenzang VAN DE POL, Waterstraat 42, Tiel

Sluiten