Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

207

verstrekte muzikale onderricht. Zou er echter daar in het Huis met de Hoofden een draak: Reactie huizen ? Zoo ja, dan zijn des monsters dagen geteld, want een Jung-Siegfried die hem dooden zal, nadert: Sem Dresden is tot opvolger van Röntgen aangesteld, zal met September de leiding van het Conservatorium op zich nemen. Hij is jong, krachtig-vooruitstrevend, vol werklust; allemaal eigenschappen welke hem in zijn nieuwen werkkring zeer te stade zullen komen.

Van talrijke muziekfeesten zal in de volgende aflevering melding gemaakt kunnen worden; als deze aflevering verschijnt is het feest van de Duitsche Toonkunstenaars te Frankfurt a.M. juist afgeloopen, is het groote veertiendaagsche feest te Praag in vollen gang; wie het schrikbarend overladen programma voor deze twee weken gezien heeft vraagt zich af of niet vele bezoekers van dit feest, onmiddellijk na afloop ervan tot een rustkuur in een of ander sanatorium genoodzaakt zullen zijn. In het eind van Juni wordt voorts weer een Neder-rijnsch muziekfeest te Aken aangekondigd, meer bescheiden zooals gewoonlijk; twee dagen en daarmede uit. In ons land zal het kalm zijn; te Utrecht wachten ons in den loop van de maand Juni drie belangrijke uitvoeringen onder leiding van Evert Cornelis: Beethoven's negende symphonie, Mahler's „Das Lied von der Erde" (met Urlus en Suze Luger) en Mahler's tweede symphonie. Voorts heeft de zang vereeniging „Onderlinge Oefening" te Middelburg in het begin van deze maand een tweedaagsch muziekfeest gegeven waarvan ik, dit schrijvende, nog geen bericht heb.

lOffiBMUIIUIBM^

Belangrijke Data.

1 Juni * Michael Iwanowitsch Glinka 1804—1857.

2 „ * Edward William Elgar 1857.

* Paul von Janko 1856—1920. f Olivier Metra 1830—1889.

* Paul Felix von Weingartner 1863.

3 ,, f Alexandre César Leopold Georges Bizet

1838—1875.

* Alexendre Charles Lecocq 1832. f Johann Strauss Jr. 1825-1899. f Karl Riedel 1827—1888.

4 „ f Stanislav Moniuszko 1819—1872.

f Hans Michel Schletterer 1824—1893.

5 ., f Johann Kuhnau 1660-1722.

t Carl Maria von Weber 1786—1826.

6 ,, f Henri Vieuxtemps 1820-1888.

:: Siegfried Wagner 1869.

7 ,, * Theodor Streicher 1874.

8 „ * Robert Alexander Schumann 1810—1856.

* Arthur Seidl 1863.

9 „ * Otto Nicolaï 1810-1849.

* Herman Scholtz 1845—1918.

10 „ * Heinrich von Herzogenberg 1843—1900.

t Karl Gradener 1812—1883.

* Theodoor H. H. Verhey 1848.

11 „ f Ernest Chausson 1855 — 1899.

* Richard Strauss 1864.

12 „ * Willem Landré 1874.

13 „ * Albert Ernst Anton Becker 1834—1899.

14 „ * Orlando di Lasso 1522—1594.

f Johann Svendsen 1840—1911. f Franz Friedrich Richard Genée 1823 — 1895.

15 „ * Edward Hagerup Grieg 1843—1907.

* Paul Gilson 1865.

* Otto Jahn 1813-1869.

16 ,, * Johannes Hendrikus Sikemeier 1838 —1920.

* Johann Gustav Emil Sjögren 1853—1918.

* Willem Shakespeare 1849.

17 „ * Charles Francois Gounod 1818—1893.

* Johan Severin Svendsen 1840—1911.

19 „ * George Johannes Hermanes Beijerle 1856—

1921.

* Ferdinand David 1810-1873.

20 „ * Bernhard Sekles 1872.

* Nico Gerharz 1872.

21 „ * Johann Christoph Friedrich Bach 1732 —

1795.

* Jacques Offenbach 1819—1880.

22 „ * Etienne Nicolas Méhul 1763-1817.

* Giacomo Puccini 1858.

23 ,, * Steven van Groningen 1851.

* Ernest Guiraud 1837—1892. f Emil Naumann 1827—1888.

* Carolus Detmar Oberstadt 1871.

24 „ * Carl Carsten Reinecke 1824—1910.

* Lina Ramann 1833 — 1913.

25 „ * Gustave Charpentier 1860.

f Joseph Joachim Raff 1822-1882.

* Lambertus Adrianus van Tetterode 1858.

26 „ * Hermina Marie Amersfoordt—Dijk 1821 —

1892.

Sluiten