Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conditiën op aanvrage. Adreslijst Alfabetische volgorde.

~I T~A T~ Anna van Hoorn Mevr. A. Reballio-Siewe

Frans Andreoli

_ Alt bopraan

Concert- en Oratoriumzanger .

Concert- en Oratoriumzangeres

Claes de Vrieselaan 18 Rotterdam

Daendelsstraat 51 's-Gravenhage Doorn. Tel. Interc. 178. Telefoon Int. 31667

Mevr. Joh. W. Bakker Jos. de Klerk Titia Rinck ■

A[t Concert-en Oratoriumzanger {bas-bariton) Concertzangeres (mezzosopraan)

Neemtdesgewenschtprimavistapartijenopzieh Leerares Solozang

Hobbemakade 91 Amsterdam Haarlem Duvenvoordestraat 92 Dijkstraat 7 - Tel. 1532 - Arnhem

Johanna C. Benjaminse Willem Landré Ferd. Timmermans

Altzangeres Harmonie-Compositie Organist- en Klavierleeraar (gedipt)

Neemt prima-vistapartijen op zich. Spoorsingel 76a

Zaandam Telefoon 442 Westzijde 45i> Burgem. Meineszlaan 71A Rotterdam Kotterüam P

„ , „ , . vr3IïIZ Adriaan Lieffering E. G. Tobi

Johanna Cambier van Nooten Solo-Violist

Concertzangeres (sopraan) Prof Arthur Nikisch schrijft: „Lieffering ist ein

Leerares Solozang vortrefflicher Geiger". Zutnhen Düsseldorf

Geeft onderricht in Zeist, Den Haag (Molenstr. 19, r;rimm<:tra?'ze 11

Joh. Verhulststraat 25 Amsterdam spreekuur Maandags 3-4) en Bussnm Singel 74 Pelikaanstraat 3 Gnmmstrasze

Geertruida van Vladeracken

Jan Dekker Mevr. Alida Loman Lessen in Solozang

Ras-Bariton , Techniek en Expressie

aas-aanton } w Brouwersplein 29 Amsterdam

Rubenslaan Bilthoven Telefoon Z. 2488 Roelof Hartstraat 84 Amsterdam.

^pïrl01* MevrXeny Noske-Friedlaender ^^Óttor^S^L

_ , , ' , Pianiste - Leerares Gediplomeerd Leerares Solozang

Begeleider v. concerten en repertoire-stadie Oud-Leerlinge van Dirk Schafer (Mezzo-alt)

Leer aar voor piano en muziek-tneorie. „ ,

Hobbemakade 104. Amsterdam. P" Haag v. Imhoffstraat 7 Kanaalweg 22 Schevcntng.n

Mevr. P. de Haan-Manifarges Mevr. Noordewier-Reddingius p A- van Westrheene

Avenue Concordia 114 Rotterdam Beethovenlaan 9 Hilversum Arnhem Velperweg 122

Jos. Holthaus Lily Proost Johanna de Zwaan

Tenor Concert- en Oratoriumzangeres (sopraan) Hooge Sopraan

Hoofdleeraar Solozang aan de Mtiziek»chool r™.„. <trj^a„n Concert- en Oratorium-Zangeres

van Toonkunst te Rotterdam en het Haagsch Leerares Solozang.

*»A COnS"rVat°"Um Sterrelaan25 Hilversum Crispijnstraat 36 Den Haag

Rotterdam. Voorschoterlaan 24, Tel 14242

Aan de ALGEMEENE ZANG- EN MUZIEKSCHOOL te BREDA vaceert per 1 SEPTEMBER de betrekking van

Zangleeraar(ares) en Vioolleeraar(ares)

iiiiiiiiiiiilliliiiiiiiiiiillIlM^^ iiiiüiiiiiiiiiiiiiüiiiiii

Reflectanten worden verzocht zich onder opgave van behaalde diploma's schriftelijk te wenden tot den Secretaris der School NIEUWE BOSCHSTRAAT 49 te BREDA

IIIIHIIIIIIIIIIIIIIllllllll illllllllllllllllll , . : : ,

Sluiten