Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

81c EN 11e JAARGANG

No. 17

1 OCTOBER 1924

DE VEREENICDJLXy^S^Rlf.IEN

ALGEMEEN ONAFHANKELIJK TOONKUNSTBLAD VOOR GROOT-NEDERLAND TEVENS ORGAAN DER NEDERLANDSCHE TOONKUNSTENAARS-VEREENJGING UITGAVE VAN EMIL WEGELIN HEERENSTRAAT 69, BUSSUM ONDER REDACTIE VAN: WILLEM ANDRIESSEN, Dr. PETER VAN ANROOY, SEM DRESDEN JAN VAN GILSE, WILLEM LANDRÉ en P. A. VAN WESTRHEENE. BRIEFADRES DER REDACTIE: PERSIJNSTRAAT 16, ROTTERDAM MEDEWERKENDEN

A. H. Amory, Arnhem; P. G. van Anrooy, Den Haag; David Blitz, Parijs; P. Blok, Rotterdam; E. ]. Bondam, Den Haag; S. Bottenheim, Amsterdam; M. A. Brandts Buys, Arnhem; J. S. Brandts Buys, Bandoeng; P. C. Brederode, Den Haag; Louis Couturier, Den Haag; ]. D. C. van Dokkum, Bussum; I. H. Garms Jr., Amsterdam; J. van Gilse, Laren; K. Hamm, Venlo; H. Hermans, Maastricht; ]. Martin S. Heuckeroth, Amsterdam; J. Richard Heuckeroth, Amsterdam; Em. Huliebroeck, Elsene (Brussel); Wouter Hutschenruyter, Rotterdam;Ch. van Isterdaël, Den Haag; K. H. Kerkhoff, Haarlem; Jos. de Klerk, Haarlem; F. E. A. Koeberg, Den Haag; P. C. Koerman, Leeuwarden; EÜsabeth Kuijper, Berlijn; Kor Kuiler, Groningen; Mevr. Landré, Nijmegen; Willem Landré, Rotterdam; A. D. Loman Jr., Amsterdam; Jan de Nobel, Haarlem; P. de Nobel, Haarlem; C. D. Obcrstadt, Den Haag; Max Oberstaat, Den Haag ; W. Ogier, Den Bosch; Hendrik C. van Oort, Amsterdam; H. Pielage, Haarlem; Cathenne van Kennes, Utrecht - H. W. de Ronde, Rotterdam; Herman Rutters, Amsterdam; Jac. Ruijgrok, Arnhem; M. C. v. d. Rovaart', Amsterdam; Dirk Schafer, Amsterdam; Arn. Spoel, Den Haag; André Spoor, Den Haag; Joh. Steenman, Haarlem; H. E. Stenfert Kroese, Arnhem; Karei Textor, Den Haag; Jac. Urlus, Noord wijk; Ger. Veerman Utrecht; K. Veldkamp, Groningen; Johanna Veth, Deventer; Geertruida van Vladeracken, Amsterdam- H.Völlmar, Den Haag; Hendrik de Vries, Rotterdam; Piet de Waardt, Heemstede; A. ]. de Wal, Den Haag; Constant van de Wall, Weltevreden; P. A. van Westrheene, Arnhem ; C. van Wessem, 'Amsterdam; Mart. Wolters, Amsterdam; Ger, Zalsman, Shanghai; e.a.

! i.; 11;., i.,.;:.,.;;: l ■: i : i; i ■. 111111 i. 11 ■: - i -;: i: ■; i. ■ i!: 11 ■ i! i l 11,11 ■, i ■. , 1111,11.11 i 1111; 11 ï 11, i l . i ■ 11 ■ 11; i l i k i ii 1111 l 11; 111111 iiiiiininuiiimuiimHiiuiiiuiuimiiiiiiiiiniiiiiiiiuMiiiniiiuiiiunuuiiiiinnitimiiiiiiimmiiiiimiimnuiinmnuHiinin inu

WIJZE VAN UITGAAF t De jaargang loopt van 1 November tot ultimo October en kost f6.25 franco per post door geheel Nederland en Koloniën bij vooruitbetaling. Overig Buitenland f8.-. Losse nummers t U./b Gedurende het winterhalfjaar (1 October-April) verschijnen er maandelijks 2 afleveringen, gedurende het zomerhalfjaar (1 April-October) iedere maand 1 aflevering, in totaal 18 afleveringen per jaargang. ADVERTENTIËNi Prijs per regel f 0.40; bij jaarcontract speciale voorwaarden. Bewijsnummers worden alleen verstrekt voor annonces van 7 of meer regels. Hoofdvertegenwoordiger voor de annonce-afdeeling : W. F. Crouwel Burgemeester Reigerstraat 1 Ibis, Utrecht, leletoon.21.il.

ONVOLKOMEN ONTWIKKELD IS NIET, WIE GEEN INSTRUMENT BESPEELT MAAR

WIE GEEN EDELE MUZIEK VERSTAAT. WEINIGEN ZIJN MUZIKAAL DOOF, MAAR VELEN LEVEN ALSOF ZET ZIJN EN LATEN IN ZICH EEN GROOTE KRACHT TOT LEVENSVREUGDE VERKWIJNEN. MENIGE PLAATS HEEFT MEER DAN GENOEG MUZIEKUITVOERINGEN, MAAR OVERAL IS BINNEN- EN BUITENSHUIS NIET GENOEG LEVENDIG MUZIEKBEGRIP EN INNIG MUZIEKGENOT, OOK DOOR GEBREK AAN OPWEKKING,VOORLICHTING, GEDACHTENWISSELING. v. W-

Sluiten