Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conditiën op aanvrage. Adreslijst Alfabetische volgorde.

„ . . Anna van Hoorn Mevr. A. Reballio-Siewe

Frans Andreoh

_ Alt Sopraan

Concert- en Oratoriumzanger _ .

Concert- en Oratoriumzangeres ^ ^ ,8 Rotterdam

Daendelsstraat 51 's-Gravenhage Doorn. Tel. Interc. 178. Telefoon Int. 31667

Tos de Klerk Titia Rinck

Mevr. Joh. W. Bakker ^_ ^ ec(baMton) Concertzangeres (mezzo-sopraan)

f\ir . Leerares So'oTano

Neemtdesgewenschtprimavistapatiijenop zich u

Hobbemakade 91 Amsterdam Haarlem Duvenvoordestraat 92 Dijkstraat 7 ~ Tel. 1532 - Arnhem

Johanna C. Benjaminse Willem Landré Ferd. Timmermans

Altzangeres Harmonie-Compositie Organist- en Ktavierleeraar (gedipt.)

Neemt prima-vistapartijen op zich. Rotterdam Spoorsiugel 76a

Zaandam Telefoon 442 Westzijde 45b Bargem. Meineszlaan 71A Rotterdam

T , „ „ M^^. „ Adriaan Lieffering E. G. Tobi

Johanna Cambier van Nooten Solo-Viólist Tenor

Concertzangeres (sopraan) Prof> Arthur Niklsth schrijft: „Lieffering ist ein

Leerares Solozang vortrefflicher Geiger". Zutphen Düsseldorf

Geeft onderricht in Zeist, Den Haag (Molenstr. 19, ... . r.rimnntrawe 11

Joh. Verhulststraat 25 Amsterdam spreekuur Maandags 3-4) en Bussum Singel 74 Pelikaanstraat 3 Gnmmstrasze

Geertruida van Vladeracken

Jan Dekker Mevr. Alida Lonian Les5efl in Solozang

nni-Hnritan Techniek en Expressie aas aanton j w Brouwersplein 29 Amsterdam ^ TorenRubenslaan Bilthoven Telefoon Z. 2488 Roe\0{ Hartstraat 84 Amsterdam.

Maarten Dijk MevrXeny Noske-Friedlaender Theodora Versteegh

pianist bieder- en Oratorium-Aangeres

j. Pianiste - Leerares Gediplomeerd Leerares Solozang

Begeleider», concerten en repertoire-studie Oud-Leerlinge van Dirk Schafer Alt Leeraar voor piano en muziek-tneorie.

Hobbemakade 104. Amsterdam. D" Haag v. Imhoffstraat 7 Kanaalweg 22 Schevenmgen

Mevr. P. de Haan-Manifarges Mevr. Noordewier-Reddiugius p A- van Westrheene

Avenue Concordia 114 Rotterdam Beethovenlaan 9 Hilversum Arnhem Velperweg 122

Jos. Holthaus Lily Proost Johanna de Zwaan

Tenor Concert- en Oratoriumzangeres (sopraan) Hooge Sopraan

Hoofdleeraar Solozang aan de Muziekschool T eer ar es Solozana Concert- en Oratorium-Zangeres

van Toonkunst te Rotterdam en het Haagsen leerares ooiozang.

Conservatorium _ . ., . . ,,- r~>„„ yi-,~r,

D„ j w u . i os Tl 14-549 Sterrelaan 25 Hilversum Cnspynstraat 36 Den Haag

Rotterdam. Voorschoterlaan 24, Tel 14242

w DEZER DAGEN VERSCHIJNT:

De Ontwikkelingsgang der Vioolspel- en Vioolbouwkunst

door FELICE TOGNI

Hoofdleeraar Conservatorium en Muziekschool Mij. t, b. d. Toonkunst te Amsterdam

Dit werkje van den bekenden vioolpaedagoog behandelt in deel I de ontwikkelingsgang van het vioolspel in Italië, Frankrijk, België, Duitschland, Weenen, Praag, Rusland, Polen, Skandinavië, Engeland, Noord-Amerika en Nederland; in deel II de ontwikkelingsgang van den vioolbouw: Stradivarius, Guarneri, Napelsche school, Venetiaansche school, Frankrijk, Nederland, België, Engeland, Tyroler school, Duitschland, Oostenrijk, Bohemen, en de strijkstok

Prijs f 2.—. — Keurig gebonden f 2,75, Reeds thans te bestellen bij de voornaamste Muziekhandelaren, of direct bij den Uitgever

Emil Wegelin, Heerenstraat 69, Bussum

Sluiten