Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD VAN DEN 81en EN Hen JAARGANG

van de vereenigde tijdschriften „caecilia en het muziekcollege".

Pag.

ABER, Dr. ADOLF, Het nieuwe Bach-klavier 68

AMORY. A. H., Aan Bernard Zweers 182

ANDRIESSEN, WILLEM, Dirk Schafer (zie Belangrijke Data no. 2) 27

Aan Bernard Zweers 180

BELINFANTE, ARY, Het wezen van den rhythmus in de muziek ... 2, 18, 34. 50, 66, 82

BERNET KEMPERS, K. P., De inhoud der kunst 246

BLOK, P. ]., Aan Willem Landré 264

CORNELIS, EVERT, Aan Bernard Zweers 182

FEITSMA, J., Het „super-tone" staartstuk 280

FRENSEL WEGENER-KOOPMAN, BERTHA, Aan Bernard Zweers 182

GARMS, J. H., Aan Bernard Zweers 183

Gending Djawi 235

Nico Gerharz (zie Belangrijke Data No. 13) 210

Ocer de paedagogische beteekenis der harmonieleer 151, 162, 198, 214

De wijze van : Zingen wij tot Zoutmans glorie 284

GILSE, JAN VAN, Het Russische ballet 202, 215

GROOT, HENRY DE, Aan Willem Landré 265

HEUKELOM, v. d. BRANDELER, HENRIETTE VAN, Aan Bernard Zweers 183

HOEVEN, LEONHARD, Dr. J. v. d., Nog eens het karakter der toonaarden 20

HOL, Dr. J. C, Lidus Klein 230

HULLEBROECK, EMIEL, De Beiaard, ons nationaal speeltuig 86, 98

HUTSCHENRUYTER, WOUTER, Boek- en Muziekbesprekingen 5, 36, 149, 219, 233, 250, 269, 281

Mijn kennismaking met Zweers 184

JONG, Dr. J. DE, Muziek in Zuid-Afrika 103

KERSBERGEN, J. W., Hubert Cuypers (zie Belangrijke Data no. 4) 56

KLERK, JOS. DE, Jong Vlaanderen 114

Arthur Meulemans, (zie Belangrijke Data no. 12) 192

F. A. Gevaert (zie Belangrijke Data no. 15) 238

Aan Willem Landré 267

KLUNGER, Dr. CARL, Over het mannelijk kopregister en zijne ontwikkeling tot „voix mixte" 130, 146

LAMBRECHTS VOS, ANNA, Aan Bernard Zweers 184

LANDRÉ, JEANNE, Aan Willem Landré 267

LANDRÉ, WILLEM,

Het Praatje van de maand 12, 28, 44, 60, 77, 92. 110, 125, 141, 157, 173,205,225,257,271, 287

Bart Verhallen (zie Belangrijke Data no. 4) 58

Leander Schlegel, (zie Belangrijke Data no. 7) 108

Nieuwe Muziek 170

Aan Bernard Zweers 180

LANGBEEN, MAURITS, Britsche Muziekfilm 84

LEEUWEN, HERMAN VAN, Aan Bernard Zweers . 185

MILLIGEN, S. VAN, Aan Bernard Zweers 186

Aan Willem Landré 263

NOLTHENIUS, HUGO, Het Russische Ballet 200

Aan Bernard Zweers 186

Aan Willem Landré 263

NOORDEWIER—REDDINGIUS, A., Aan Bernard Zweers 187

NOSKE, A. A., Aan Bernard Zweers 186

PAARDEKOPER, J., Aan Bernard Zweers 187

PIJLMAN, F., Aan Bernard Zweers 187

RENNES, CATH. VAN, Aan Bernard Zweers .198

RÖNTGEN, JULIUS, Aan Bernard Zweers 187

RUTTERS, HERMAN, Aan Willem Landré 263

RUYGROK, JAC. J., Aan Bernard Zweers 187

SCHOONDERBEEK, JOH., Aan Bernard Zweers 188

SIBMACHER ZIJNEN, Aan Bernard Zweers 188

SPANJAARD, MARTIN, Friedr. Smetana (zie Belangrijke Data no. 9) 139

SPOEL, ARNOLD, Aan Bernard Zweers 189

TOGNI, FELICE, Carl Flesch, die Kunst des Violinspiels 133

Een en ander over studiewerken voor viool 165

VEERMAN, G., Aan Bernard Zweers 189

VEERMAN-BEKKER, L., Iets over het Staccato-spel 278

VERGROESEN, J. A. F., Aan Willem Landré 264

VINCENT, J., Is het Mechelsche systeem wenschelijk voor onze carillons? 24

VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN, Gerard Zalsman 4

WAGENAAR, Dr. JOH., Aan Bernard Zweers 189

WAL, A. DE, Aan Willem Landré 265

WESSEM, CONSTANT VAN, Jules Combarieus werken over muziek 119

Sluiten