Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82c EN 12c JAARGANG

No. 1

1 NOVEMBER 1924

BE VEREENIG DLTUESCHRIFTEN

ALGEMEEN ONAFHANKELIJK TOONKUNSTBLAD VOOR GROOT-NEDERLAND TEVENS ORGAAN DER NEDERLANDSCHE TOONKUNSTENAARS-VEREENJGING

UITGAVE VAN EMIL WEGELIN HEERENSTRAAT 69, BUSSUM

ONDER REDACTIE VAN: WILLEM ANDRIESSEN, Dr. PETER VAN ANROOY, SEM DRESDEN JAN VAN GILSE, WILLEM LANDRÉ en P. A. VAN WESTRHEENE.

BRIEFADRES DER REDACTIE: PERSIJNSTRAAT 16, ROTTERDAM

MEDEWERKENDEN

A. H. Amory, Arnhem; P. G. van Anrooy, Den Haag; David Blitz, Parijs; P. Blok, Rotterdam; E. ]. Bondam, Den Haag; S. Bottenheim, Amsterdam; M. A. Brandts Buys, Arnhem; J. S. Brandts Buys, Bandoeng; P. C. Brederode, Den Haag; Louis Couturier, Den Haag; J. D. C. van Dokkum, Bussum; J. H. Garms Jr., Amsterdam; J. van Gilse, Laren; K. Hamm, Venlo; H. Hermans, Maastricht; ]. Martin S. Heuckeroth, Amsterdam; J. Richard Heuckeroth, Amsterdam ; Em. Hullebroeck, Elsene (Brussel); Wouter Hutschenruyter, Rotterdam; Ch. van Isterdaël, Den Haag; K. H. Kerkhoff, Haarlem; Jos. de Klerk, Haarlem; F. E. A. Koeberg, Den Haag; P. C. Koerman, Leeuwarden; Elisabeth Kuijper, Berlijn; Kor Kuiler, Groningen; Mevr. Landré, Nijmegen; Willem Landré, Rotterdam; A. D. Loman Jr., Amsterdam; Jan de Nobel, Haarlem; P. de Nobel, Haarlem; C. D. Oberstadt, Den Haag; Max Oberstadt, Den Haag; W. Ogier, Den Bosch; Hendrik C. van Oort, Amsterdam; H. Pielage, Haarlem; Catherine van Rennes, Utrecht; H. W. de Ronde, Rotterdam; Herman Rutters, Amsterdam; Jac. Ruijgrok, Arnhem; M. C. v. d. Rovaart, Amsterdam; Dirk Schafer, Amsterdam; Arn. Spoel, Den Haag; André Spoor, Den Haag; Joh. Steenman, Haarlem; H. E. Stenfert Kroese, Arnhem; Karei Textor, Den Haag; Jac. Urlus, Noordwijk; Ger. Veerman, Utrecht; K. Veldkamp, Groningen; Johanna Vcth, Deventer; Geertruida van Vladeracken, Amsterdam; H. Völlmar, Den Haag; Hendrik de Vries, Rotterdam; Piet de Waardt, Heemstede; A. J. de Wal, Den Haag; Constant van de ^Vall, ^Veltevreden; P. A. van ^festrheene, Arnhem ; C. van Wessera,

Amsterdam; Mart. Wolters, Amsterdam; Ger. Zalsman, Shanghai; e.a. l!lll!l!llllllllllllllll!lllll!lllllll!ll!ll!llllllllll!li::il!lllllllllllll!IU!!IIIIIIIIIW

WIJZE VAN UITGAAF t De jaargang loopt van 1 November tot ultimo October en kost f6.25 franco per post door geheel Nederland en Koloniën bij vooruitbetaling. Overig Buitenland f8.—. Losse nummers f 0.75 Gedurende het winterhalfjaar (1 October—April) verschijnen er maandelijks 2 afleveringen, gedurende het zomerhalfjaar (1 April—October) iedere maand 1 aflevering, in totaal 18 afleveringen per jaargang. ADVERTENTIENi Prijs per regel f 0.40; bij jaarcontract speciale voorwaarden. Bewijsnummers worden alleen verstrekt voor annonces van 7 of meer regels. Hoofdvertegenwoordiger voor de annonce-afdeeling;

^ W. F. Crouwel Burgemeester Reigerstraat 1 Ibis, Utrecht, Telefoon 2131.

MIHinillllllllllllllllllillllllllllillllllllllilllllllffl

1 ONVOLKOMEN ONTWIKKELD IS NIET, WIE GEEN INSTRUMENT BESPEELT MAAR | WIE GEEN EDELE MUZIEK VERSTAAT.

I WEINIGEN ZIJN MUZIKAAL DOOF, MAAR VELEN LEVEN ALSOF ZE T ZIJN EN I | LATEN IN ZICH EEN GROOTE KRACHT TOT LEVENSVREUGDE VERKWIJNEN. |

I MENIGE PLAATS HEEFT MEER DAN GENOEG MUZIEKUITVOERINGEN, MAAR j

I OVERAL IS BINNEN- EN BUITENSHUIS NIET GENOEG LEVENDIG MUZIEKBEGRIP |

I EN INNIG MUZIEKGENOT, OOK DOOR GEBREK AAN OPWEKKING, VOORLICHTING, |

1 GEDACHTENWISSELING. v.W. |

lliiiiil^

Sluiten