Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82e EN 12e JAARGANG

No. 2

16 NOVEMBER 1924

ALGEMtiEN OiMAjftlAiNKliLIJK. 1 UUiNKU1Nï> 1 BLAD v»J»JK nsuui-Huui,m.mw TEVENS ORGAAN DER NEDERLANDSCHE TOONKUNSTEN AARS-VEREEN JGING UITGAVE VAN EMIL WEGELIN HEERENSTRAAT 69, BUSSUM ONDER REDACTIE VAN: WILLEM ANDRIESSEN, Dr. PETER VAN ANROOY, SEM DRESDEN JAN VAN GILSE, WILLEM LANDRÊ en P. A. VAN WESTRHEENE. BRIEFADRES DER REDACTIE: PERSIJNSTRAAT 16, ROTTERDAM MEDEWERKENDEN

A. H. Amory, Arnhem; P. G. van Anrooy, Den Haag; David Blitz, Parijs; P. Blok, Rotterdam; E. J. Bondam, Den Haag; S. Bottenheim, Amsterdam; M. A. Brandts Buys, Arnhem; J. S. Brandts Buys, Bandoeng; P. C. Brederode, Den Haag ; Louis Couturier, Den Haag; J. D. C, van Dokkum, Bussum; J. H. Garms Jr., Amsterdam; J. van Gilse, Laren; K. Hamm, Venlo; H. Hermans, Maastricht; J. Martin S. Heuckeroth, Amsterdam; J. Richard Heuckeroth, Amsterdam ; Em. Hullebroeck, Elsene (Brussel); Wouter Hutschenruyter, Rotterdam; Ch. van Isterdaël, Den Haag; K. H. Kerkhoff, Haarlem; Jos. de Klerk, Haarlem; F. E. A. Koeberg, Den Haag; P. C. Koerman, Leeuwarden; Elisabeth Kuijper, Berlijn; Kor Kuiler, Groningen; Mevr. Landré, Nijmegen; Willem Landré, Rotterdam; A. D. Loman ]r., Amsterdam; Jan de Nobel, Haarlem; P. de Nobel, Haarlem; C. D. Oberstadt, Den Haag; Max Oberstadt, Den Haag; W. Ogier, Den Bosch; Hendrik C. van Oort, Amsterdam; H. Pielage, Haarlem ; Catherine van Rennes, Utrecht- H. W. de Ronde, Rotterdam; Herman Rutters, Amsterdam; Jac. Ruijgrok, Arnhem; M. C. v. d. Rovaart', Amsterdam; Dirk Schafer, Amsterdam; Arn. Spoel, Den Haag; André Spoor, Den Haag; Joh. Steenman, Haarlem; H. E. Stenfert Kroese, Arnhem; Karei Textor, Den Haag; Jac. Urlus, Noordwijk; Ger. Veerman, Utrecht; K. Veldkamp, Groningen; Johanna Veth, Deventer; Geertruida van Vladeracken, Amsterdam; H. Völlmar, Den Haag; Hendrik de Vries, Rotterdam; Piet de Waardt, Heemstede; A. J. de Wal, Den Haag; Constant van de Wall, Weltevreden; P. A. van Westrheene, Arnhem ; C. van Wessem, Amsterdam; Mart. Wolters, Amsterdam; Ger. Zalsman, Shanghai; e.a.

urn iimiiii mm mmimm iimmiiiiiiimmmmiimi mi u i iiiiniiii imiiiiiiiiiiiii i i i mi mi mu mmi miimmmmi immiii

WIJZE VAN UITGAAF t De jaargang loopt van 1 November tot ultimo October en kost f6.25 franco per post door geheel Nederland en Koloniën bij vooruitbetaling. Overig Buitenland f8.—. Losse nummers f 0.75 Gedurende het winterhalfjaar (1 October—April) verschijnen er maandelijks 2 afleveringen, gedurende het zomerhalfjaar (1 April—October) iedere maand 1 aflevering, in totaal 18 afleveringen per jaargang. ADVERTENTIËN t Prijs per regel f 0.40; bij jaarcontract speciale voorwaarden. Bewijsnummers worden alleen verstrekt voor annonces van 7 of meer regels. Hoofdvertegenwoordiger voor de annonce-afdeeling: W. F. Crouwel Burgemeester Reigerstraat 11 bis. Utrecht, Telefoon 213 i.

ÏMIIllllllllllllllllllllilllllllllilllilillW

ï ONVOLKOMEN ONTWIKKELD IS NIET, WIE GEEN INSTRUMENT BESPEELT MAAR [

WIE GEEN EDELE MUZIEK VERSTAAT. j

1 WEINIGEN ZIJN MUZIKAAL DOOF, MAAR VELEN LEVEN ALSOF ZE T ZIJN PN |

1 LATEN IN ZICH EEN GROOTE KRACHT TOT LEVENSVREUGDE VERKWIJNEN. |

1 MENIGE PLAATS HEEFT MEER DAN GENOEG MUZIEKUITVOERINGEN, MAAR |

1 OVERAL IS BINNEN- EN BUITENSHUIS NIET GENOEG LEVENDIG MUZIEKBEGKIP j

1 EN INNIG MUZIEKGENOT, OOK DOOR GEBREK AAN OPWEKKING, VOOKUCH i iisg, |

1 GEDACHTENWISSELING. v-w- |

flUifflllllllllillllllllllllÏM

Sluiten