Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAECILIA EN HET MUZIEKCOLLEGE

25

te stellen en ze dan te volgen ? Gelooft men niet dat een middeleeuwsche zanger zijn luit gebruikte naar zijn ingeving en als 't hem smartte pijngrepen nam en dikwijls meer dan een paar bas- en vultonen aansloeg ? Eén verzekert er :

Di ons dit liedeken eerstwerf sanck Hij hevet wel ghesonghen Met pijpen ende tromlen gheclanc, In spijt des nyders tonghen.

Dat de bewerker ook daarvan een karakteristiek trof, en een sobere, worde terloops opgemerkt. Hij bedacht veel belangrijkers en vereenigde menigmaal oud en nieuw in schoonheid. Het verheugt mij zeer ten minste dit uit Pijper's tegenwoordigen tijd mooi te kunnen vinden, v. W.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih^

Ter nagedachtenis L. F. Brandts Buys.

Commissarissen van Rotte's Mannenkoor, dat zooveel verschuldigd is aan de leiding en de voornaamste werken van Ludwig Felix Brandts Buys, hebben in overleg met het hoofdbestuur van 't Nederlandsch Zangersverbond het initiatief genomen tot stichting van een gedenkteeken op zijn graf te Rosendaal. Dat zal naar hun schatting 1200 a 1500 gulden moeten kosten. Zij hopen dat vereenigingen het plan zullen helpen verwezenlijken, en als besloten wordt daarvoor een uitvoering te geven het zullen berichten, zoo mogelijk met den concertdatum, aan den eersten secretaris, den heer H. Karreman, Rotterdam, Schietbaanlaan 18, na 26 Nov. Insulindestraat 50; verder dat ook particulieren zullen bijdragen. Met recht: L. F. Brandts Buys gaf ons meesterstukken der mannenkoorlitteratuur en velen moeten een monumentaal blijk van erkenning zijner verdiensten wenschen.

NI MIII «II III IIIIII IIIII III I III III bi III BI I Bi» I

Belangrijke Data.

15 Nov. * Joh. Cleuver 1852-1921.

16 „ * Rodolphe Kreutzer 1766—1831.

* George Hendrik Witte 1843.

17 „ f Anna Fles 1906.

18 ., * Anton Herman Amory 1862.

t Cornelis Alyander Brandts Buys 1812-'90.

* Ignaz Paderewski 1860.

19 „ * Mr. L. P. J. Michielsen 1872.

* Willem FrederikGerardNicolaïl829-'96.

* Frans Schubert 1797— 1828.

19 Nov. * Ulfert Schults 1871,

20 „ * Ludwig Felix BrandtsBuys 1847—1917.

t Keler Béla 1820—1882.

t Anton Rubinstein 1829 — 1894.

21 ., * Sigfrid Karg Elert 1879.

f Henry Purcell 1658—1695.

22 „ * St. Caecilia.

* Wilhelm Friedemann Bach 1710—1784.

* Konradin Kreuzer 1780—1869. f Arthur Sullivan 1862—1900.

23 „ * James Kwast 1852.

* Manuel de Falla 1876.

24 „ f Jan Adamsz Reinken 1623.

25 „ Johanna Heymann 1877.

•f Joseph Friederich Reichardt 1752—1814. f Joseph Rheinberger 1839-1901.

* Dirk Schater 1873.

* Sergei Tanejef 1856.

26 „ * Henry Coward 1849.

27 „ * Emile Xaver Wambach 1854.

28 „ * Anton Rubinstein 1829-1894.

* Waldemar von Bausznern 1866.

* Friedrich Klose 1862.

f Claudio Monteverdi 1567—1643.

29 „ * Marius Adrianus Brandts Buys Jr. 1874.

30 „ * Karl Loewe 1796-1869.

* Ludwig Thuille 1861-1907.

Wat ik den vorigen keer zeide van M. A. Brandts Buys Jr. had nu moeten worden verteld, want niet den 9en maar den 29sten is hij geboren. Ik houd mij zeer aanbevolen voor bericht van fouten in onze datalijsten, waarvan het Nederlandsche deel indertijd voornamelijk naar Letzer's lexicon werd opgemaakt.

Ditmaal zal Jos. de Klerk spreken over Manuel de Falla. Wij hoorden van Spaansche componisten hier nog weinig, trouwens ook in onze concertzalen, waar het omstreeks veertig jaar oude voorbeeld van Gottfried Mann, de met zijn Leidsch orkest een opmerkelijke suite van Chapi gaf, lang een unicum bleef en het zooveel jongere der Haagsche Toonkunstuitvoering van Pedrell's Pyreneeën-proloog door A. B. H. Verhey luttel navolging vond. En al zijn wij nu minder eenzijdig geworden, het was toch een uitzonderingsgeval dat Myra Hess onlangs het een en ander van Granados en van Pedrell's leerling da Falla speelde. Daarom ben ik onzen ijverigen medewerker, die tot een excursie buiten zijn voor onzen kring hoofdzakelijk Vlaamsch muziekterrein bereid bleek, te meer erkentelijk. v. W.

Sluiten