Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conditiën op aanvrage. Adreslijst Alfabetische volgorde.

~ T~A ~T~ Tos. de Klerk Titia Rinck

Frans Andreoh Jva' ■ .

Concert- en Oratoriumzanger Concert- en Oratoriumzanger (bas-bariton) Concertzangeres (mezzo-sopraan)

Neemtdesgewenschtprimavistapartijenopzich Leerares öotozang

Daendelsstraat 51 VGravenhage Haarlem Duvenvoordestraat 92 Dijkstraat 7 — Tel. 1532 — Arnhem

tja M. Taschlicky

Mevr. Joh. W. Bakker Willem Landré Tenor

Alt Harmonie-Compositie Oratorium- en Concertzanger

Hobbemakade 91 Amsterdam Burgem, Meineszlaan 71A Rotterdam Bothaplein 4, Telefoon 1615 - Arnhem

Johanna C. Benjaminse" ^TL^ot?™* Ferd Timmermans

Altzangeres Prof. Arthur Nikisch schrijft: „Lieffering ist cin Organist- en Klavierleeraar (gedipl.)

vortrefflicher Geiger".

Neemt prima-vistapartijen op zich. üeeft onderricht in Zeist, Den Haag (Molenstr. 19, Rotterdam Spoorsingel 76a

Zaandam Westzijde 456 spreekuur Maandags 3-4) en Bussum Singel 74

Z T E. G. Tobi

Het Klein Orkest Mevr. Ahda Loman ^

Directeur WILLEM VAN WARMELO j. W. Brouwersplein 29 Amsterdam Zutphen Düsseldorf

Bronckhorststraat 40» Amsterdam Tclefoon Z' 2488 Pelikaanstraat 3 Grimmstrasze 11

~~ Geertruida van Vladeracken

Jan Dekker Mevr.LenyNoske-Friedlaender

Lessen in Solozang

Bas-Bariton ™k ™

Hoofdleerares Haagsch Conservatorium ja aen Toren" Rubenslaan - Tel. 6762 — Bilthoven Qen Haag v. Imhoffstraat 7 Roelof Hartstraat 84 Amsterdam.

~ Theodora Versteegh

Maarten Dijk n^AAinAina Lieder- en Oratorium-Zangeres

Pianist. Mevr. NoordeWier-ReddlllglUS Gediplomeerd Leerares Solozang

Begeleider v. concerten en repertoire-studie Alt

Leeraar voor piano en muziek-theorie. Beethovenlaan 9 Hilversum ^ Scheveningen

Hobbemakade 104. Amsterdam. ^

„ , „ , - ., . Lily Proost p a. van Westrheene

Mevr. P. de Haan-Mamfarges

Concert- en Oratoriumzangeres (sopraan) Velperwegl22 Avenue Concordia 114 Rotterdam lerares Solozang.

Sterrelaan 25 Hilversum . .

Jos. Holthaus Mevr. A. Reballio-Siewe Johanna de Zwaan

Tenor Sopraan Hooge Sopraan

Hoofdleeraar Solozang aan de Muziekschool Concerf- en Oratorium-Zangeres

van Toonkunst te Rotterdam en het Haagsch Qaes de Vrieseiaan 18 Rotterdam

Conservatorium Telefoon Int. 31667 Crispijnstraat 36 Den Haag

Rotterdam. Voorschoterlaan 24, Tel 14242 I

EEN GOEDE EN WEINIG KOSTBARE VERBINDING TUSSCHEN BELANGRIJKE MUZIEKVEREENIGINGEN EN EERSTE RANGS KUNSTENAARS GAAT OVER

HET CONCERT BUREAU B, MIRLINE en L* S- SNOEK

AMERSFOORT

VAN OLDENBARNEVELDLAAN 28

PARIS

28 RUE ST. LAZAIRE

0^ Wij hebben een vertegenwoordiging te Berlijn en onderhouden voortdurende betrekkingen met vele buitenlandsche impresarii, ter uitwisseling van kunstenaars en ensembles. Een introductie-concert te Parijs, de reis inbegrepen, behoeft nog geen f300 te kosten.

Sluiten