Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82c EN 12e JAARGANG

No. 8

16 FEBRUARI 1925

ALGEMEEN ONAFHANKELIJK TOONKUNSTBLAD VOOS GROOT-NEDERLAND TEVENS ORGAAN DER NEDERLANDSCHE TOONKUNSTEN AARS-VEREEN 1 GING UITGAVE VAN EMIL WEGELIN HEERENSTRAAT 69, BUSSUM ONDER REDACTIE VAN: WILLEM ANDRIESSEN, Dr. PETER VAN ANROOY.SEM DRESDEN JAN VAN GILSE, WILLEM LANDRE en P. A. VAN WESTRHEENE. BRIEFADRES DER REDACTIE: PERS1JNSTRAAT 16, ROTTERDAM MEDEWERKENDEN

A H Amory Arnhem; P. G. van Anrooy, Den Haag; David Blitz, Parijs: P. Blok Rotterdam; E 1 Bondam Den Haag; S. Bottenheim, Amsterdam; M. A. Brandts Buys Arnhem; }. S. Lndts BuvrÉandoeng; P9 C. Brederode, Den Haag; Louis Couturier, Den Haag; J. D. C. van Dokkum. Blssum-I H GarmsTr Amsterdam; J. van Gilse, Laren; K. Hamm, Venlo; H. Hermans, Maastricht; f Mani'n t HeuckToch Amsterdam; . klchard Heuckeroth. Amsterdam ; Em Hullebroeck, Elsene (Brussel); Wouter Hutschenruyter, Rotterdam ;Ch. van Isterdaël, Den Haag; K. H. Kerkhoff Haarlem; Jos. de Klerk Haarlem -FE A Koeberg, Den Haag; P. C. Koerman, Leeuwarden; Elisabeth Kunper, Berlijn; Kor Kr, Groningen M^vr. Landré, Nijmegen; Willem Landré, Rotterdam; A. D. Loman > Jr Amsterdam; Tan dé Nobel Haarlem- P. de Nobel, Haarlem; C. D. Oberstadt, Den Haag ; Max Oberstadt, Den Haag , W OgS Den^osch; Hendrik C. van Oort, Amsterdam; H. Pielage, Haarlem ; Cathenne van Rennes, Utrecht - H W. de Ronde, Rotterdam; Herman Rutters, Amsterdam; Jac Rmjgrok Arnhem, M. C. v d. Rovaart' Amsterdam: Dirk Schafer, Amsterdam; Arn. Spoel, Den Haag; André Spoor Den Haag; Jok Steenman Haarlem HE Stenfert Kroese, Arnhem; Karei Textor, Den Haag; Jac. Urlus, Noord wijk; Ger. Veerman^ Sr^", k Veldkamp, Gr'oningen; Johanna Veth Deventer; Geertruida van Vladeracken Amsterdam H. Völlmar, Den Haag; Hendrik de Vries, Rotterdam; Piet de Waardt, Heemstede; A. J. de wTDen Haag-Lst atvan de Wall, Weltevreden; P. A. van Westrheene, Arnhem ; C. van Wessem,

Amsterdam; iviarr. vvouers, nmsrauoui, v-"... „.-_.,-—.

I' I I' ,11 „T ,

WIT7F VAN UITGAAF t De jaargang loopt van 1 November tot ultimo October en kost f6.25 franco per S dL^ieelNederTand enKoloniln bij vooruitbetaling. Overig Buitenland f 8 - -Losse n«m=«rs fa75 Gedurendehe^ winterhalfjaar (1 October-April) verschijnen er maandelijks 2 afleveringen, geurende het zomerhalfjaaT (1 ApriUoctober) iedere maand 1 aflevering, in totaal 18 aflevenngen per jaargang. ADVERTENTIËN t Prijs per regel f 0.40; bij jaarcontract speciale voorwaarden. Be wijsnummers worden aeen veXkT voor annonces van 7 of meer regels. .^^r^'9 '

W. r. trouwe! rrargemeesuei ixciyt^aac^ .

onvolkomen ontwikkeld is niet, wie geen instrument bespeelt maar

wie geen edele muziek verstaat. wfinigen ZI1N muzikaal doof, maar velen leven alsof ze^t zijn en SShn zich een groote kracht tot levensvreugde verkwijnen. menige plaats heeft meer dan genoeg muziekuitvoeringen, MAAR

SveralisBinnen-en buitenshuis n™

en innig muziekgenot, ook door gebrek aan opwekking, v m-> gedachtenwisseling.

Êlilllllllllllllllllll

Sluiten